فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی غذایی منجمد
پنیرپیتزارنده شده 180گ وکیوم ‹ رامک
%7تخفیف
پنیرپیتزارنده شده 180گ وکیوم ‹ رامک

16,500 تومان

15,345 تومان

خمیر پیراشکی نیمه آماده 510 گرم هایلا
%17تخفیف
خمیر پیراشکی نیمه آماده 510 گرم هایلا

9,900 تومان

8,217 تومان

نان نیم آماده یوفکا420گ سمبوسه ظرف ‹ 9595
%7تخفیف
نان نیم آماده یوفکا420گ سمبوسه ظرف ‹ 9595

21,400 تومان

19,902 تومان

پنیر پیتزارنده شده 500گ نایلون ‹ 9595
%7تخفیف
پنیر پیتزارنده شده 500گ نایلون ‹ 9595

41,660 تومان

38,744 تومان

کوردن بلوآماده پخته شده 420گ ظرفی ‹ ب .آ
%7تخفیف
کوردن بلوآماده پخته شده 420گ ظرفی ‹ ب .آ

41,000 تومان

38,130 تومان

فلافل یک کیلویی ب آ
%17تخفیف
فلافل یک کیلویی ب آ

42,300 تومان

35,109 تومان

فلافل ےلبنانی ے950گ ےنیم پخت ومنجمدےPEشام شام
%27تخفیف
فلافل ےلبنانی ے950گ ےنیم پخت ومنجمدےPEشام شام

45,500 تومان

33,215 تومان

خمیرپیتزا 480گ پاکت پلمیرچندلایه ‹ ب .آ
%7تخفیف
خمیرپیتزا 480گ پاکت پلمیرچندلایه ‹ ب .آ

10,800 تومان

10,044 تومان

کوکوسیب زمینی پخته 450گ پاکت چندلایه ‹ ب .آ
%7تخفیف
کوکوسیب زمینی پخته 450گ پاکت چندلایه ‹ ب .آ

20,800 تومان

19,344 تومان

حالت شب