فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی منجمد گوشت
همبرگرمعمولی 500گ %30گوشت پاکت 2لایه 5ع ‹نیان
%15تخفیف
همبرگرمعمولی 500گ %30گوشت پاکت 2لایه 5ع ‹نیان

16,700 تومان

14,195 تومان

همبرگر%30گوشت قرمز500گ 5ع شام شام
%27تخفیف
همبرگر%30گوشت قرمز500گ 5ع شام شام

21,500 تومان

15,695 تومان

ھمبرگرممتاز500گ 60%گوشت ب آ
%7تخفیف
ھمبرگرممتاز500گ 60%گوشت ب آ

37,500 تومان

34,875 تومان

کباب ےلقمه ویژه %70گوشت قرمز450گ ج 9ع ےشام شام
%27تخفیف
کباب ےلقمه ویژه %70گوشت قرمز450گ ج 9ع ےشام شام

42,500 تومان

31,025 تومان

ھمبرگر400گ 90%گوشت قرمزظرف EPـب .آ
%7تخفیف
ھمبرگر400گ 90%گوشت قرمزظرف EPـب .آ

48,900 تومان

45,477 تومان

زغالی برگر%90گوشت ے400گ ےج 4ع ےشام شام
%27تخفیف
زغالی برگر%90گوشت ے400گ ےج 4ع ےشام شام

53,000 تومان

38,690 تومان

استیک  برگر%90گوشت 500گ شام شام
%27تخفیف
استیک برگر%90گوشت 500گ شام شام

59,500 تومان

43,435 تومان

شامی کباب پخته شده 450گ منجمدپاکت ‹ ب .آ
قیمت قدیم
شامی کباب پخته شده 450گ منجمدپاکت ‹ ب .آ

28,000 تومان

28,000 تومان

کباب لقمه نیم آماده 400گ %70گوشت قرمزمنجمدظرف ‹
%17تخفیف
کباب لقمه نیم آماده 400گ %70گوشت قرمزمنجمدظرف ‹

37,400 تومان

31,042 تومان

همبرگرمخصوص 500گ 5ع ‹آمل
قیمت قدیم
همبرگرمخصوص 500گ 5ع ‹آمل

37,500 تومان

37,500 تومان

بیفتک گوساله پخته شده 500گ منجمدپاکت ‹ ب .آ
قیمت قدیم
بیفتک گوساله پخته شده 500گ منجمدپاکت ‹ ب .آ

52,000 تومان

52,000 تومان

کباب کوبیده نیمه آماده 450گ منجمد ‹ ب .آ
قیمت قدیم
کباب کوبیده نیمه آماده 450گ منجمد ‹ ب .آ

35,000 تومان

35,000 تومان

حالت شب