فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی مواد غذایی منجمد
پنیرپیتزارنده شده 180گ وکیوم ‹ رامک
%7تخفیف
پنیرپیتزارنده شده 180گ وکیوم ‹ رامک

16,500 تومان

15,345 تومان

همبرگرمعمولی 500گ %30گوشت پاکت 2لایه 5ع ‹نیان
%15تخفیف
همبرگرمعمولی 500گ %30گوشت پاکت 2لایه 5ع ‹نیان

16,700 تومان

14,195 تومان

همبرگر%30گوشت قرمز500گ 5ع شام شام
%27تخفیف
همبرگر%30گوشت قرمز500گ 5ع شام شام

21,500 تومان

15,695 تومان

خمیر پیراشکی نیمه آماده 510 گرم هایلا
%17تخفیف
خمیر پیراشکی نیمه آماده 510 گرم هایلا

9,900 تومان

8,217 تومان

ھمبرگرممتاز500گ 60%گوشت ب آ
%7تخفیف
ھمبرگرممتاز500گ 60%گوشت ب آ

37,500 تومان

34,875 تومان

ناگت مرغ پخته شده  منجمد 950گ ب آ
%7تخفیف
ناگت مرغ پخته شده منجمد 950گ ب آ

64,400 تومان

59,892 تومان

کباب ےلقمه ویژه %70گوشت قرمز450گ ج 9ع ےشام شام
%27تخفیف
کباب ےلقمه ویژه %70گوشت قرمز450گ ج 9ع ےشام شام

42,500 تومان

31,025 تومان

نان نیم آماده یوفکا420گ سمبوسه ظرف ‹ 9595
%7تخفیف
نان نیم آماده یوفکا420گ سمبوسه ظرف ‹ 9595

21,400 تومان

19,902 تومان

پنیر پیتزارنده شده 500گ نایلون ‹ 9595
%7تخفیف
پنیر پیتزارنده شده 500گ نایلون ‹ 9595

41,660 تومان

38,744 تومان

ھمبرگر400گ 90%گوشت قرمزظرف EPـب .آ
%7تخفیف
ھمبرگر400گ 90%گوشت قرمزظرف EPـب .آ

48,900 تومان

45,477 تومان

کوردن بلوآماده پخته شده 420گ ظرفی ‹ ب .آ
%7تخفیف
کوردن بلوآماده پخته شده 420گ ظرفی ‹ ب .آ

41,000 تومان

38,130 تومان

زغالی برگر%90گوشت ے400گ ےج 4ع ےشام شام
%27تخفیف
زغالی برگر%90گوشت ے400گ ےج 4ع ےشام شام

53,000 تومان

38,690 تومان

استیک  برگر%90گوشت 500گ شام شام
%27تخفیف
استیک برگر%90گوشت 500گ شام شام

59,500 تومان

43,435 تومان

فلافل یک کیلویی ب آ
%17تخفیف
فلافل یک کیلویی ب آ

42,300 تومان

35,109 تومان

شنیسل سینه مرغ 90% 950گ شام شام
%27تخفیف
شنیسل سینه مرغ 90% 950گ شام شام

89,000 تومان

64,970 تومان

ناگت مرغ 450گ ‹ ب .آ
%7تخفیف
ناگت مرغ 450گ ‹ ب .آ

32,200 تومان

29,946 تومان

ناگت مرغ وپنیرپخته 950گ ب .آ
%7تخفیف
ناگت مرغ وپنیرپخته 950گ ب .آ

64,400 تومان

59,892 تومان

فلافل ےلبنانی ے950گ ےنیم پخت ومنجمدےPEشام شام
%27تخفیف
فلافل ےلبنانی ے950گ ےنیم پخت ومنجمدےPEشام شام

45,500 تومان

33,215 تومان

فیله مرغ سوخاری 400گ مارین
قیمت قدیم
فیله مرغ سوخاری 400گ مارین

29,000 تومان

29,000 تومان

ناگت مرغ وقارچ 950گ متالایز3لایه ‹ ب .آ
%7تخفیف
ناگت مرغ وقارچ 950گ متالایز3لایه ‹ ب .آ

67,200 تومان

62,496 تومان

شنیسل مرغ گلدن 450گ ظرف ‹ ب .آ
%7تخفیف
شنیسل مرغ گلدن 450گ ظرف ‹ ب .آ

45,100 تومان

41,943 تومان

شامی کباب پخته شده 450گ منجمدپاکت ‹ ب .آ
قیمت قدیم
شامی کباب پخته شده 450گ منجمدپاکت ‹ ب .آ

28,000 تومان

28,000 تومان

کباب لقمه نیم آماده 400گ %70گوشت قرمزمنجمدظرف ‹
%17تخفیف
کباب لقمه نیم آماده 400گ %70گوشت قرمزمنجمدظرف ‹

37,400 تومان

31,042 تومان

شنیسل مرغ پخته 1ک منجمدنایلون 3لایه ‹ ب .آ
قیمت قدیم
شنیسل مرغ پخته 1ک منجمدنایلون 3لایه ‹ ب .آ

54,000 تومان

54,000 تومان

همبرگرمخصوص 500گ 5ع ‹آمل
قیمت قدیم
همبرگرمخصوص 500گ 5ع ‹آمل

37,500 تومان

37,500 تومان

خمیرپیتزا 480گ پاکت پلمیرچندلایه ‹ ب .آ
%7تخفیف
خمیرپیتزا 480گ پاکت پلمیرچندلایه ‹ ب .آ

10,800 تومان

10,044 تومان

کوکوسیب زمینی پخته 450گ پاکت چندلایه ‹ ب .آ
%7تخفیف
کوکوسیب زمینی پخته 450گ پاکت چندلایه ‹ ب .آ

20,800 تومان

19,344 تومان

بیفتک گوساله پخته شده 500گ منجمدپاکت ‹ ب .آ
قیمت قدیم
بیفتک گوساله پخته شده 500گ منجمدپاکت ‹ ب .آ

52,000 تومان

52,000 تومان

کباب کوبیده نیمه آماده 450گ منجمد ‹ ب .آ
قیمت قدیم
کباب کوبیده نیمه آماده 450گ منجمد ‹ ب .آ

35,000 تومان

35,000 تومان

حالت شب