فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی سوسیس و کالباس
سوسیس المانی 40% 1ک  بوفالو
%23تخفیف
سوسیس المانی 40% 1ک بوفالو

46,000 تومان

35,420 تومان

کوکتل 55%  1ک بوفالو
%23تخفیف
کوکتل 55% 1ک بوفالو

55,000 تومان

42,350 تومان

کوکتل دودی ے%55گوشت 500گ ےتوری ےشام شام
%8تخفیف
کوکتل دودی ے%55گوشت 500گ ےتوری ےشام شام

28,500 تومان

26,220 تومان

هات داگ ممتاز%70گوشت 500گ توری ےشام شام
%8تخفیف
هات داگ ممتاز%70گوشت 500گ توری ےشام شام

31,500 تومان

28,980 تومان

کالباس مرغ  %60500گ خانواده رول  شام شام
%8تخفیف
کالباس مرغ %60500گ خانواده رول شام شام

30,050 تومان

27,646 تومان

کالباس خشک ممتازه 60% وکیوم 200گ بوفالو
%23تخفیف
کالباس خشک ممتازه 60% وکیوم 200گ بوفالو

28,288 تومان

21,782 تومان

کوکتل ے%55گوشت 500گ ےتوری ےشام شام
%8تخفیف
کوکتل ے%55گوشت 500گ ےتوری ےشام شام

24,000 تومان

22,080 تومان

کالباس مارتادلا500گ %40گوشت قرمزرول PAشام شام
%8تخفیف
کالباس مارتادلا500گ %40گوشت قرمزرول PAشام شام

21,750 تومان

20,010 تومان

کالباس مرغ و قارچ ممتاز 60% وکیوم  200گ بوفالو
%23تخفیف
کالباس مرغ و قارچ ممتاز 60% وکیوم 200گ بوفالو

23,726 تومان

18,269 تومان

حالت شب