فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی ماهی و میگو
میگوسوخاری 450گ مارین
%7تخفیف
میگوسوخاری 450گ مارین

62,000 تومان

57,660 تومان

میگوبی پوست ورگ 500گ س 60-51  PEشارین
%7تخفیف
میگوبی پوست ورگ 500گ س 60-51 PEشارین

132,400 تومان

123,132 تومان

ماهی قزل آلا تازه 1000گرمی مهیا
%0تخفیف
ماهی قزل آلا تازه 1000گرمی مهیا

80,600 تومان

80,600 تومان

استیک قزل سالمون 500گ شارین
قیمت قدیم
استیک قزل سالمون 500گ شارین

59,000 تومان

59,000 تومان

گوشت فیله ماهی تیلاپیا1ک وکیوم شارین
قیمت قدیم
گوشت فیله ماهی تیلاپیا1ک وکیوم شارین

131,000 تومان

131,000 تومان

میگوپخته سوخاری 1ک منجمدنایلون 3لایه ‹ ب .آ
%7تخفیف
میگوپخته سوخاری 1ک منجمدنایلون 3لایه ‹ ب .آ

127,200 تومان

118,296 تومان

حالت شب