فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی دوغ
دوغ نعنایى 1/5لیتری عالیس
%13تخفیف
دوغ نعنایى 1/5لیتری عالیس

12,000 تومان

10,440 تومان

دوغ گرمادیده بی گاز8گیاه1/5 ل    عالیس
%13تخفیف
دوغ گرمادیده بی گاز8گیاه1/5 ل عالیس

12,500 تومان

10,875 تومان

دوغ گرمادیده بی گازسنتی 1500سی سی عالیس
%13تخفیف
دوغ گرمادیده بی گازسنتی 1500سی سی عالیس

12,500 تومان

10,875 تومان

دوغ گازدارتخمیری 1/5ل عالیس
%13تخفیف
دوغ گازدارتخمیری 1/5ل عالیس

12,500 تومان

10,875 تومان

دوغ بی گاز 2ل ‹ گلپایگان
%7تخفیف
دوغ بی گاز 2ل ‹ گلپایگان

14,000 تومان

13,020 تومان

دوغ گرمادیده بی گاز 2ل نعناع پگاه تهران
%7تخفیف
دوغ گرمادیده بی گاز 2ل نعناع پگاه تهران

14,000 تومان

13,020 تومان

دوغ بی گازگرمادیده 1500سی سی سبزیجات PET‹هراز
%7تخفیف
دوغ بی گازگرمادیده 1500سی سی سبزیجات PET‹هراز

12,000 تومان

11,160 تومان

دوغ ترش 1/5ل  PET‹ میهن
%10تخفیف
دوغ ترش 1/5ل PET‹ میهن

12,500 تومان

11,250 تومان

دوغ نعناع و پونه 1.5لیتری میهن
%10تخفیف
دوغ نعناع و پونه 1.5لیتری میهن

12,000 تومان

10,800 تومان

لاکى دو لیموونعنا1/5لیتری کاله
%7تخفیف
لاکى دو لیموونعنا1/5لیتری کاله

9,000 تومان

8,370 تومان

حالت شب