فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی مرغ
سینه مرغ 1800گرم بی پوست - مهیاپروتئین
%10تخفیف
سینه مرغ 1800گرم بی پوست - مهیاپروتئین

101,160 تومان

91,044 تومان

گوشت چرخ کرده مرغ ممتاز 500گ ‹ مهیاپروتئین
%17تخفیف
گوشت چرخ کرده مرغ ممتاز 500گ ‹ مهیاپروتئین

34,160 تومان

28,353 تومان

مرغ خردشده بی پوست 1800گرم - مهیاپروتئین
%0تخفیف
مرغ خردشده بی پوست 1800گرم - مهیاپروتئین

89,470 تومان

89,470 تومان

حالت شب