فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی گوشت قرمز
چرخکرده مخلوط 1کیلویی مهتا
%3تخفیف
چرخکرده مخلوط 1کیلویی مهتا

95,330 تومان

92,470 تومان

ران گوساله 1کیلویی مهتا
%10تخفیف
ران گوساله 1کیلویی مهتا

146,480 تومان

131,832 تومان

حالت شب