فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی مواد پروتئینی
تخم مرغ 30 عددی جعبه مقوایی وانیا
%3تخفیف
تخم مرغ 30 عددی جعبه مقوایی وانیا

31,000 تومان

30,070 تومان

چرخکرده مخلوط 1کیلویی مهتا
%3تخفیف
چرخکرده مخلوط 1کیلویی مهتا

95,330 تومان

92,470 تومان

سوسیس المانی 40% 1ک  بوفالو
%23تخفیف
سوسیس المانی 40% 1ک بوفالو

46,000 تومان

35,420 تومان

کوکتل 55%  1ک بوفالو
%23تخفیف
کوکتل 55% 1ک بوفالو

55,000 تومان

42,350 تومان

میگوسوخاری 450گ مارین
%7تخفیف
میگوسوخاری 450گ مارین

62,000 تومان

57,660 تومان

تخم کبک وکیوم 6عددی تلاونگ
%3تخفیف
تخم کبک وکیوم 6عددی تلاونگ

19,000 تومان

18,430 تومان

کوکتل دودی ے%55گوشت 500گ ےتوری ےشام شام
%8تخفیف
کوکتل دودی ے%55گوشت 500گ ےتوری ےشام شام

28,500 تومان

26,220 تومان

هات داگ ممتاز%70گوشت 500گ توری ےشام شام
%8تخفیف
هات داگ ممتاز%70گوشت 500گ توری ےشام شام

31,500 تومان

28,980 تومان

سینه مرغ 1800گرم بی پوست - مهیاپروتئین
%10تخفیف
سینه مرغ 1800گرم بی پوست - مهیاپروتئین

101,160 تومان

91,044 تومان

کالباس مرغ  %60500گ خانواده رول  شام شام
%8تخفیف
کالباس مرغ %60500گ خانواده رول شام شام

30,050 تومان

27,646 تومان

میگوبی پوست ورگ 500گ س 60-51  PEشارین
%7تخفیف
میگوبی پوست ورگ 500گ س 60-51 PEشارین

132,400 تومان

123,132 تومان

کالباس خشک ممتازه 60% وکیوم 200گ بوفالو
%23تخفیف
کالباس خشک ممتازه 60% وکیوم 200گ بوفالو

28,288 تومان

21,782 تومان

کوکتل ے%55گوشت 500گ ےتوری ےشام شام
%8تخفیف
کوکتل ے%55گوشت 500گ ےتوری ےشام شام

24,000 تومان

22,080 تومان

سفیده تخم مرغ پخته تکی 200گ ج تلارول تلاونگ
%3تخفیف
سفیده تخم مرغ پخته تکی 200گ ج تلارول تلاونگ

12,500 تومان

12,125 تومان

ماهی قزل آلا تازه 1000گرمی مهیا
%0تخفیف
ماهی قزل آلا تازه 1000گرمی مهیا

80,600 تومان

80,600 تومان

کالباس مارتادلا500گ %40گوشت قرمزرول PAشام شام
%8تخفیف
کالباس مارتادلا500گ %40گوشت قرمزرول PAشام شام

21,750 تومان

20,010 تومان

ران گوساله 1کیلویی مهتا
%10تخفیف
ران گوساله 1کیلویی مهتا

146,480 تومان

131,832 تومان

کالباس مرغ و قارچ ممتاز 60% وکیوم  200گ بوفالو
%23تخفیف
کالباس مرغ و قارچ ممتاز 60% وکیوم 200گ بوفالو

23,726 تومان

18,269 تومان

استیک قزل سالمون 500گ شارین
قیمت قدیم
استیک قزل سالمون 500گ شارین

59,000 تومان

59,000 تومان

گوشت چرخ کرده مرغ ممتاز 500گ ‹ مهیاپروتئین
%17تخفیف
گوشت چرخ کرده مرغ ممتاز 500گ ‹ مهیاپروتئین

34,160 تومان

28,353 تومان

گوشت فیله ماهی تیلاپیا1ک وکیوم شارین
قیمت قدیم
گوشت فیله ماهی تیلاپیا1ک وکیوم شارین

131,000 تومان

131,000 تومان

میگوپخته سوخاری 1ک منجمدنایلون 3لایه ‹ ب .آ
%7تخفیف
میگوپخته سوخاری 1ک منجمدنایلون 3لایه ‹ ب .آ

127,200 تومان

118,296 تومان

مرغ خردشده بی پوست 1800گرم - مهیاپروتئین
%0تخفیف
مرغ خردشده بی پوست 1800گرم - مهیاپروتئین

89,470 تومان

89,470 تومان

تخم مرغ  طلایی بسته بندی 30 تایی هیلکه
%0تخفیف
تخم مرغ طلایی بسته بندی 30 تایی هیلکه

31,000 تومان

31,000 تومان

حالت شب