فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی کنسرو ماهی
کنسروماهی تن درروغن مایع 180گ آسان بازشو -
%5تخفیف
کنسروماهی تن درروغن مایع 180گ آسان بازشو -

29,900 تومان

28,405 تومان

کنسروماهی تن 180گ آسان بازشو PEAK
%7تخفیف
کنسروماهی تن 180گ آسان بازشو PEAK

26,900 تومان

25,017 تومان

تن ماهی کلیددار180گرمی تحفه
%7تخفیف
تن ماهی کلیددار180گرمی تحفه

28,900 تومان

26,877 تومان

كنسرو ماهي تن در روغن  180گ E.Oق شيلان
%12تخفیف
كنسرو ماهي تن در روغن 180گ E.Oق شيلان

29,800 تومان

26,224 تومان

کنسرو ماهی تن 180گ 2تکه ایزی اپن ‹ پولک
قیمت قدیم
کنسرو ماهی تن 180گ 2تکه ایزی اپن ‹ پولک

20,000 تومان

20,000 تومان

کنسروماهی تن باشوید180گ آسان بازشو تحفه
قیمت قدیم
کنسروماهی تن باشوید180گ آسان بازشو تحفه

27,000 تومان

27,000 تومان

کنسروماھى تن 180گ بافلفل آسان بازشوـتحفه
%7تخفیف
کنسروماھى تن 180گ بافلفل آسان بازشوـتحفه

29,900 تومان

27,807 تومان

کنسرو ماهی تن 180گ قوطی فلزی آتا
%7تخفیف
کنسرو ماهی تن 180گ قوطی فلزی آتا

29,500 تومان

27,435 تومان

کنسرو ماهی تن جنوب 180گرم ایزی اپن - یک ویک
%7تخفیف
کنسرو ماهی تن جنوب 180گرم ایزی اپن - یک ویک

24,500 تومان

22,785 تومان

کنسرو ماهی تن 180گ ایزی اپن - دلپذیر
%7تخفیف
کنسرو ماهی تن 180گ ایزی اپن - دلپذیر

26,000 تومان

24,180 تومان

کنسرو ماهی تن دودی 180گ آسان بازشو‹ شیلتون
%5تخفیف
کنسرو ماهی تن دودی 180گ آسان بازشو‹ شیلتون

32,000 تومان

30,400 تومان

کنسرو ماهی هور 180گرم ‹ طبیعت
%7تخفیف
کنسرو ماهی هور 180گرم ‹ طبیعت

25,000 تومان

23,250 تومان

حالت شب