فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی کنسرو و غذای آماده
کنسروماهی تن درروغن مایع 180گ آسان بازشو -
%5تخفیف
کنسروماهی تن درروغن مایع 180گ آسان بازشو -

29,900 تومان

28,405 تومان

کنسروماهی تن 180گ آسان بازشو PEAK
%7تخفیف
کنسروماهی تن 180گ آسان بازشو PEAK

26,900 تومان

25,017 تومان

تن ماهی کلیددار180گرمی تحفه
%7تخفیف
تن ماهی کلیددار180گرمی تحفه

28,900 تومان

26,877 تومان

كنسرو ماهي تن در روغن 180گ E.Oق شيلان
%12تخفیف
كنسرو ماهي تن در روغن 180گ E.Oق شيلان

29,800 تومان

26,224 تومان

کنسرو ماهی تن 180گ 2تکه ایزی اپن ‹ پولک
قیمت قدیم
کنسرو ماهی تن 180گ 2تکه ایزی اپن ‹ پولک

20,000 تومان

20,000 تومان

کنسروماهی تن باشوید180گ آسان بازشو تحفه
قیمت قدیم
کنسروماهی تن باشوید180گ آسان بازشو تحفه

27,000 تومان

27,000 تومان

کنسروماھى تن 180گ بافلفل آسان بازشوـتحفه
%7تخفیف
کنسروماھى تن 180گ بافلفل آسان بازشوـتحفه

29,900 تومان

27,807 تومان

کنسرو ماهی تن 180گ قوطی فلزی آتا
%7تخفیف
کنسرو ماهی تن 180گ قوطی فلزی آتا

29,500 تومان

27,435 تومان

کنسرو ماهی تن جنوب 180گرم ایزی اپن - یک ویک
%7تخفیف
کنسرو ماهی تن جنوب 180گرم ایزی اپن - یک ویک

24,500 تومان

22,785 تومان

کنسرو ماهی تن 180گ ایزی اپن - دلپذیر
%7تخفیف
کنسرو ماهی تن 180گ ایزی اپن - دلپذیر

26,000 تومان

24,180 تومان

كمپوت گيلاس 420گ قوطي فلزي پيك
%13تخفیف
كمپوت گيلاس 420گ قوطي فلزي پيك

24,900 تومان

21,663 تومان

کمپوت ےگیلاس ے420گ آسان بازشوےسحر
%7تخفیف
کمپوت ےگیلاس ے420گ آسان بازشوےسحر

19,800 تومان

18,414 تومان

کنسرو قرمه سبزی باگوشت ماهی تن 230گ تحفه
%7تخفیف
کنسرو قرمه سبزی باگوشت ماهی تن 230گ تحفه

24,500 تومان

22,785 تومان

کنسرو ذرت شیرین 400گرم قوطی کلیددار شیلتون
قیمت قدیم
کنسرو ذرت شیرین 400گرم قوطی کلیددار شیلتون

8,800 تومان

8,800 تومان

کنسرو ذرت شیرین 385گرم یک و یک
%7تخفیف
کنسرو ذرت شیرین 385گرم یک و یک

18,500 تومان

17,205 تومان

کنسرو ماهی تن دودی 180گ آسان بازشو‹ شیلتون
%5تخفیف
کنسرو ماهی تن دودی 180گ آسان بازشو‹ شیلتون

32,000 تومان

30,400 تومان

کنسروخوراک بادمجان 410گرم قوطی فلزی ‹ دلپذیر
%7تخفیف
کنسروخوراک بادمجان 410گرم قوطی فلزی ‹ دلپذیر

11,500 تومان

10,695 تومان

کنسرو نخودفرنگی 420گرم -دلپذیر
%7تخفیف
کنسرو نخودفرنگی 420گرم -دلپذیر

16,000 تومان

14,880 تومان

کمپوت هلو 700گ شیشه ‹ اروم آدا
%7تخفیف
کمپوت هلو 700گ شیشه ‹ اروم آدا

31,900 تومان

29,667 تومان

کمپوت گلابی 370گ یک ویک
قیمت قدیم
کمپوت گلابی 370گ یک ویک

11,000 تومان

11,000 تومان

کنسروعدسی 420گ آسان بازشو ‹ دلپذیر
%7تخفیف
کنسروعدسی 420گ آسان بازشو ‹ دلپذیر

9,500 تومان

8,835 تومان

کنسرونخودآبگوشتی 420گ قوطی فلزی ‹ دلپذیر
%7تخفیف
کنسرونخودآبگوشتی 420گ قوطی فلزی ‹ دلپذیر

9,800 تومان

9,114 تومان

کنسرومخلوط سبزیجات 370گرم یک ویک
%7تخفیف
کنسرومخلوط سبزیجات 370گرم یک ویک

11,800 تومان

10,974 تومان

کمپوت آناناس حلقه 565گرم شربت لایت قوطی B&K
%7تخفیف
کمپوت آناناس حلقه 565گرم شربت لایت قوطی B&K

58,900 تومان

54,777 تومان

کمپوت آناناس 454گ خردقوطى قرمزساده زکى
%25تخفیف
کمپوت آناناس 454گ خردقوطى قرمزساده زکى

49,000 تومان

36,750 تومان

کنسرو ذرت 400گ فلزی - دلوسه
%7تخفیف
کنسرو ذرت 400گ فلزی - دلوسه

21,000 تومان

19,530 تومان

کمپوت زردآلو 350گ آسان بازشو - خوشاب
%8تخفیف
کمپوت زردآلو 350گ آسان بازشو - خوشاب

17,900 تومان

16,468 تومان

کنسرومیرزاقاسمی 482گرمی دلپذیر
قیمت قدیم
کنسرومیرزاقاسمی 482گرمی دلپذیر

10,000 تومان

10,000 تومان

کنسرو ماهی هور 180گرم ‹ طبیعت
%7تخفیف
کنسرو ماهی هور 180گرم ‹ طبیعت

25,000 تومان

23,250 تومان

کمپوت آلبالوشیشه 500گرمی اروم آدا
%7تخفیف
کمپوت آلبالوشیشه 500گرمی اروم آدا

24,900 تومان

23,157 تومان

کمپوت آناناس 565گرم حلقه ای آسان بازشو
%7تخفیف
کمپوت آناناس 565گرم حلقه ای آسان بازشو

59,900 تومان

55,707 تومان

کنسرونخودفرنگی400 گرمی  آسان بازشو ـ مجید
قیمت قدیم
کنسرونخودفرنگی400 گرمی آسان بازشو ـ مجید

11,000 تومان

11,000 تومان

سالادالویه کالباس 500گ ظرفی ‹ شامانا
%10تخفیف
سالادالویه کالباس 500گ ظرفی ‹ شامانا

18,000 تومان

16,200 تومان

سالاد مرغ 500گ نامى نو
%7تخفیف
سالاد مرغ 500گ نامى نو

30,000 تومان

27,900 تومان

الویه کالباس 200 گرمی نامی نو
%7تخفیف
الویه کالباس 200 گرمی نامی نو

9,000 تومان

8,370 تومان

سالادپاستا500گ مرغ نامى نو
%7تخفیف
سالادپاستا500گ مرغ نامى نو

18,000 تومان

16,740 تومان

کشک و بادمجان 500 گرمی نامی نو
%7تخفیف
کشک و بادمجان 500 گرمی نامی نو

20,000 تومان

18,600 تومان

ساندویچ باگت 300گ %60کالباس مرغ OPPنامی نو
%7تخفیف
ساندویچ باگت 300گ %60کالباس مرغ OPPنامی نو

16,000 تومان

14,880 تومان

خوراک سوسیس مرغ %40وسیب زمینی 500گ نامی نو
%7تخفیف
خوراک سوسیس مرغ %40وسیب زمینی 500گ نامی نو

20,000 تومان

18,600 تومان

کشک و بادمجان 200 گرمی نامی نو
%7تخفیف
کشک و بادمجان 200 گرمی نامی نو

10,000 تومان

9,300 تومان

حالت شب