فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی ترشی
ترشی لیته 700گ - اروم آدا
%7تخفیف
ترشی لیته 700گ - اروم آدا

18,950 تومان

17,624 تومان

ترشی  لیته750  گرم  شیشه  -  مجید
قیمت قدیم
ترشی لیته750 گرم شیشه - مجید

10,000 تومان

10,000 تومان

ترشی ےمخلوطے650گ ےشیشه ےسحر
%7تخفیف
ترشی ےمخلوطے650گ ےشیشه ےسحر

12,900 تومان

11,997 تومان

سیرترشی 700گ قرمزگل ‹مهرام
%7تخفیف
سیرترشی 700گ قرمزگل ‹مهرام

27,000 تومان

25,110 تومان

ترشی سیرمروارید 650گ شیشه ‹ بدر
قیمت قدیم
ترشی سیرمروارید 650گ شیشه ‹ بدر

31,000 تومان

31,000 تومان

شورمخلوط750  گرم  شیشه  ـ  مجید
قیمت قدیم
شورمخلوط750 گرم شیشه ـ مجید

10,000 تومان

10,000 تومان

ترشى فلفل ھالوپینو600گرم  شیشه بدر
قیمت قدیم
ترشى فلفل ھالوپینو600گرم شیشه بدر

12,900 تومان

12,900 تومان

حالت شب