فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی زیتون
کنسروزیتون شور سبز 650گرم ممتاز
%7تخفیف
کنسروزیتون شور سبز 650گرم ممتاز

22,900 تومان

21,297 تومان

زیتون شور بی هسته 630گرم شیشه بیژن
%17تخفیف
زیتون شور بی هسته 630گرم شیشه بیژن

38,000 تومان

31,540 تومان

شورزیتون معمولی 700گ شیشه ‹ اروم آدا
قیمت قدیم
شورزیتون معمولی 700گ شیشه ‹ اروم آدا

21,000 تومان

21,000 تومان

زیتون شوربی هسته ایرانی 630گ شیشه ‹ بدر
%7تخفیف
زیتون شوربی هسته ایرانی 630گ شیشه ‹ بدر

35,000 تومان

32,550 تومان

حالت شب