فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی خامه
خامه صبحانه100 گرم  -  میهن
%7تخفیف
خامه صبحانه100 گرم - میهن

5,000 تومان

4,650 تومان

خامه 200سی سی %30چربی تتراپک - دومینو
%7تخفیف
خامه 200سی سی %30چربی تتراپک - دومینو

15,000 تومان

13,950 تومان

خامه 200گ میهن
%7تخفیف
خامه 200گ میهن

12,000 تومان

11,160 تومان

خامه صبحانه استریل 200سی سی نیم چرب تتراپک ‹
%7تخفیف
خامه صبحانه استریل 200سی سی نیم چرب تتراپک ‹

12,000 تومان

11,160 تومان

خامه200 گرم صباح
%7تخفیف
خامه200 گرم صباح

14,000 تومان

13,020 تومان

خامه استرلیزه 200م ل %30چربی تتراپک ‹تین دامدا
%7تخفیف
خامه استرلیزه 200م ل %30چربی تتراپک ‹تین دامدا

12,000 تومان

11,160 تومان

خامه استریل200 سی سی کد2165
%7تخفیف
خامه استریل200 سی سی کد2165

15,000 تومان

13,950 تومان

خامه سبک عسلى شکلى 100گرم
%7تخفیف
خامه سبک عسلى شکلى 100گرم

5,000 تومان

4,650 تومان

خامه استریل 250گ تتراپک ‹ ایران
%7تخفیف
خامه استریل 250گ تتراپک ‹ ایران

16,000 تومان

14,880 تومان

خامه30 %چربي200  گرمي کاله
%7تخفیف
خامه30 %چربي200 گرمي کاله

12,000 تومان

11,160 تومان

حالت شب