فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی سس
سس هزارجزیره420 گ دلوسه
%7تخفیف
سس هزارجزیره420 گ دلوسه

10,500 تومان

9,765 تومان

سس کچاپ 550گرم بیژن
%20تخفیف
سس کچاپ 550گرم بیژن

13,500 تومان

10,800 تومان

سس هزار جزیره 510 گرمی بیژن
%17تخفیف
سس هزار جزیره 510 گرمی بیژن

12,900 تومان

10,707 تومان

سس فرانسوی پت 500گرمی بیژن
%20تخفیف
سس فرانسوی پت 500گرمی بیژن

11,500 تومان

9,200 تومان

سس فرانسوی430 گ دلوسه
%7تخفیف
سس فرانسوی430 گ دلوسه

10,500 تومان

9,765 تومان

سس کچاپ تند 550گ بیژن
%17تخفیف
سس کچاپ تند 550گ بیژن

13,800 تومان

11,454 تومان

سس گوجه فرنگی تند 456گ دلپذیر
%7تخفیف
سس گوجه فرنگی تند 456گ دلپذیر

11,500 تومان

10,695 تومان

سس کچاپ موشکی کوچک دلپذیر
%7تخفیف
سس کچاپ موشکی کوچک دلپذیر

11,000 تومان

10,230 تومان

سس فرانسوی 450گ دلپذیر
%7تخفیف
سس فرانسوی 450گ دلپذیر

11,500 تومان

10,695 تومان

سس کچاپ تند 400گ PE‹ دلوسه
%7تخفیف
سس کچاپ تند 400گ PE‹ دلوسه

9,900 تومان

9,207 تومان

سس مایونزکم چرب 480گ شیشه بیژن
%17تخفیف
سس مایونزکم چرب 480گ شیشه بیژن

12,900 تومان

10,707 تومان

سس خردل 255گ PEبیژن
%17تخفیف
سس خردل 255گ PEبیژن

9,500 تومان

7,885 تومان

سس کچاپ تندپلی اتیلن 290گرمی بیژن
قیمت قدیم
سس کچاپ تندپلی اتیلن 290گرمی بیژن

5,900 تومان

5,900 تومان

سس مایونز460گ شیشه بیژن
%17تخفیف
سس مایونز460گ شیشه بیژن

12,900 تومان

10,707 تومان

سس ایتالیایی بی چربی 505گ PETبیژن
%17تخفیف
سس ایتالیایی بی چربی 505گ PETبیژن

10,700 تومان

8,881 تومان

سس ماست 430گ PET‹ دلوسه
%7تخفیف
سس ماست 430گ PET‹ دلوسه

11,000 تومان

10,230 تومان

سس گوجه فرنگی تندزاپاتا 450گ PE‹ دلوسه
%7تخفیف
سس گوجه فرنگی تندزاپاتا 450گ PE‹ دلوسه

10,800 تومان

10,044 تومان

سس مایونز 1247 گرمی دلپذیر
%7تخفیف
سس مایونز 1247 گرمی دلپذیر

32,500 تومان

30,225 تومان

سس سیر430 گ  دلوسه
%7تخفیف
سس سیر430 گ دلوسه

11,000 تومان

10,230 تومان

سس مایونز کم چرب 2کیلو دلوسه
%7تخفیف
سس مایونز کم چرب 2کیلو دلوسه

43,450 تومان

40,409 تومان

سس مایونزتند(چیلی )490گرمی بیژن
%17تخفیف
سس مایونزتند(چیلی )490گرمی بیژن

12,900 تومان

10,707 تومان

سس مایونزکم چرب 940گ شیشه ‹ اروم آدا
%7تخفیف
سس مایونزکم چرب 940گ شیشه ‹ اروم آدا

25,500 تومان

23,715 تومان

سس سالادچیلی 450گ  دلپذیر
%7تخفیف
سس سالادچیلی 450گ دلپذیر

11,500 تومان

10,695 تومان

سس کچاپ موشکی بزرگ دلپذیر
%7تخفیف
سس کچاپ موشکی بزرگ دلپذیر

15,800 تومان

14,694 تومان

سس مایونزکم چرب 1000گ شیشه بیژن
قیمت قدیم
سس مایونزکم چرب 1000گ شیشه بیژن

19,500 تومان

19,500 تومان

سس مایونز 900گ چربی کاهش یافته PET‹ دلوسه
%7تخفیف
سس مایونز 900گ چربی کاهش یافته PET‹ دلوسه

27,000 تومان

25,110 تومان

سس گوجه فرنگی 700گ ‹ دلوسه
%7تخفیف
سس گوجه فرنگی 700گ ‹ دلوسه

15,000 تومان

13,950 تومان

سس کاکائو500گ ظرف EPـسوربن
%7تخفیف
سس کاکائو500گ ظرف EPـسوربن

26,000 تومان

24,180 تومان

سس مایونز 960گرمی بیژن
%17تخفیف
سس مایونز 960گرمی بیژن

25,000 تومان

20,750 تومان

سس کاکائوتلخ 500گ ظرف EPـسوربن
%7تخفیف
سس کاکائوتلخ 500گ ظرف EPـسوربن

21,800 تومان

20,274 تومان

سس خردل 335گ ظرف EPـکاله
قیمت قدیم
سس خردل 335گ ظرف EPـکاله

9,500 تومان

9,500 تومان

حالت شب