فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی آلوچه و لواشک
لواشک پذیرایی آلو 90گ ‹ خشکپاک
%7تخفیف
لواشک پذیرایی آلو 90گ ‹ خشکپاک

4,650 تومان

4,325 تومان

لواشک ترش آلبالویی90 گ ـ خشکپاک
%7تخفیف
لواشک ترش آلبالویی90 گ ـ خشکپاک

4,650 تومان

4,325 تومان

لواشک آلو360 گ4 ع ـ خشکپاک
%7تخفیف
لواشک آلو360 گ4 ع ـ خشکپاک

17,700 تومان

16,461 تومان

لواشک دولایه طعم دار350گ جنگلی
%23تخفیف
لواشک دولایه طعم دار350گ جنگلی

28,000 تومان

21,560 تومان

لواشک ترش انار90 گ ـ خشکپاک
%7تخفیف
لواشک ترش انار90 گ ـ خشکپاک

4,650 تومان

4,325 تومان

لواشک سوپرمخلوطسیب زردآلووآلو630گ طلقى جنگلى
%7تخفیف
لواشک سوپرمخلوطسیب زردآلووآلو630گ طلقى جنگلى

28,000 تومان

26,040 تومان

آلوچه زرد450 گ ـ خشکپاک
%7تخفیف
آلوچه زرد450 گ ـ خشکپاک

25,000 تومان

23,250 تومان

لواشک آلبالویی360 گ4 ع ـ خشکپاک
%7تخفیف
لواشک آلبالویی360 گ4 ع ـ خشکپاک

17,700 تومان

16,461 تومان

حالت شب