فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی پنیر
پنیر شبنم 450 گرمی پگاه
%7تخفیف
پنیر شبنم 450 گرمی پگاه

16,300 تومان

15,159 تومان

پنیرپروبیوتیک سفیدتازه 400گ لیوان PS‹رامک
%7تخفیف
پنیرپروبیوتیک سفیدتازه 400گ لیوان PS‹رامک

14,000 تومان

13,020 تومان

پنیرپروسس اسپونی300 گ  -  میهن
%7تخفیف
پنیرپروسس اسپونی300 گ - میهن

12,000 تومان

11,160 تومان

پنیر فتا400گ هراز
%7تخفیف
پنیر فتا400گ هراز

13,500 تومان

12,555 تومان

پنیرلاکتیکی 300گ دربدار‹گلستان
%7تخفیف
پنیرلاکتیکی 300گ دربدار‹گلستان

13,500 تومان

12,555 تومان

پنیرهموژنیزه پروبیوتیک فتا300گ کم چرب
%7تخفیف
پنیرهموژنیزه پروبیوتیک فتا300گ کم چرب

12,500 تومان

11,625 تومان

پنیرسفید500گ پاستوریزه هموژنیزه ‹ میهن
%7تخفیف
پنیرسفید500گ پاستوریزه هموژنیزه ‹ میهن

22,500 تومان

20,925 تومان

پنیرپاستوریزه سفید400گ ظرف  PS‹ دومینو
%7تخفیف
پنیرپاستوریزه سفید400گ ظرف PS‹ دومینو

14,500 تومان

13,485 تومان

پنیر لاکتیکی 300گ صباح
%7تخفیف
پنیر لاکتیکی 300گ صباح

13,500 تومان

12,555 تومان

پنیرپاستوریزه کم چرب 400گ 15%چربى لیوان ـتین
%7تخفیف
پنیرپاستوریزه کم چرب 400گ 15%چربى لیوان ـتین

13,000 تومان

12,090 تومان

پنیرخامه ای پاستوریزه 100گ ظرف ‹ هراز
%7تخفیف
پنیرخامه ای پاستوریزه 100گ ظرف ‹ هراز

4,500 تومان

4,185 تومان

پنیرلاکتیکی زیارت 400گ گلستان
%7تخفیف
پنیرلاکتیکی زیارت 400گ گلستان

17,500 تومان

16,275 تومان

پنیر 400گرمی پروبیوتیک کالبر
%7تخفیف
پنیر 400گرمی پروبیوتیک کالبر

12,000 تومان

11,160 تومان

پنیرسفیدگوسفندی لیقوان 400گ قوطی ‹ رامک
%7تخفیف
پنیرسفیدگوسفندی لیقوان 400گ قوطی ‹ رامک

35,000 تومان

32,550 تومان

پنیردانمارکى فتا320گ پروسس آلیما
%7تخفیف
پنیردانمارکى فتا320گ پروسس آلیما

13,000 تومان

12,090 تومان

پنیرلبنه 280گ 2برابرپروتئین وکلسیم LMIـرامک
%7تخفیف
پنیرلبنه 280گ 2برابرپروتئین وکلسیم LMIـرامک

13,000 تومان

12,090 تومان

پنیر  لبنه  350گرمی هراز
%13تخفیف
پنیر لبنه 350گرمی هراز

15,000 تومان

13,050 تومان

پنیرخامه ای کاکائویی 150گ ظرف  F.G‹آلیماهراز
%7تخفیف
پنیرخامه ای کاکائویی 150گ ظرف F.G‹آلیماهراز

8,500 تومان

7,905 تومان

پنیر240گ پاستوریزه خامه ای شیشه صباح
%7تخفیف
پنیر240گ پاستوریزه خامه ای شیشه صباح

16,500 تومان

15,345 تومان

پنیر سنتی نسبتا چرب رسیده در آب نمک 800 گرمی میهن
%7تخفیف
پنیر سنتی نسبتا چرب رسیده در آب نمک 800 گرمی میهن

60,000 تومان

55,800 تومان

پنیرسفیدFAB520گ تتراپک ـرامک
%7تخفیف
پنیرسفیدFAB520گ تتراپک ـرامک

18,900 تومان

17,577 تومان

پنیرفتاپاستوریزه 900گ حلب صباح
%7تخفیف
پنیرفتاپاستوریزه 900گ حلب صباح

40,000 تومان

37,200 تومان

پنیرلیقوان 800گ حلب گلپایگان
%7تخفیف
پنیرلیقوان 800گ حلب گلپایگان

61,000 تومان

56,730 تومان

پنیر بازیره 200گ فویل ‹ کاله
%7تخفیف
پنیر بازیره 200گ فویل ‹ کاله

10,000 تومان

9,300 تومان

پنیرپاستوریزه سفیدایرانی 400گ روغن گیاهی صباح
%7تخفیف
پنیرپاستوریزه سفیدایرانی 400گ روغن گیاهی صباح

10,600 تومان

9,858 تومان

حالت شب