فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی پاپ کورن
چی توز پاپ کرن نمکی فیلی 28گ
%7تخفیف
چی توز پاپ کرن نمکی فیلی 28گ

2,000 تومان

1,860 تومان

چی توز پاپ کرن پنیری فیلی خانواده 150گ
%7تخفیف
چی توز پاپ کرن پنیری فیلی خانواده 150گ

7,500 تومان

6,975 تومان

غلات حجیم شده برپایه ذرت توپی 375گ جعبه ‹ چی پف
%7تخفیف
غلات حجیم شده برپایه ذرت توپی 375گ جعبه ‹ چی پف

25,000 تومان

23,250 تومان

حالت شب