فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی پفک و اسنک پنیری
اسنک استیک کچاپ 80گ متالایز‹ چی توز
%7تخفیف
اسنک استیک کچاپ 80گ متالایز‹ چی توز

6,000 تومان

5,580 تومان

چی توز اسنک طلایی ویژه 45گ
%7تخفیف
چی توز اسنک طلایی ویژه 45گ

4,000 تومان

3,720 تومان

اسنک حلقه ای 75گ متالایز ‹ چی توز
%7تخفیف
اسنک حلقه ای 75گ متالایز ‹ چی توز

6,000 تومان

5,580 تومان

چی توز اسنک طلایی بزرگ 110گ
%7تخفیف
چی توز اسنک طلایی بزرگ 110گ

6,000 تومان

5,580 تومان

چی توز موتوری بزرگ
%8تخفیف
چی توز موتوری بزرگ

6,000 تومان

5,520 تومان

چی توز اسنک طلایی پذیرایی 175گ
%7تخفیف
چی توز اسنک طلایی پذیرایی 175گ

10,000 تومان

9,300 تومان

غلات حجیم شده برپایه ذرت فلفلی تندکرانچی 75گ
%7تخفیف
غلات حجیم شده برپایه ذرت فلفلی تندکرانچی 75گ

5,000 تومان

4,650 تومان

اسنک توپی 80گ ‹ چی توز
%7تخفیف
اسنک توپی 80گ ‹ چی توز

6,000 تومان

5,580 تومان

کراکر ماهی پنیری 90گ چی توز
%7تخفیف
کراکر ماهی پنیری 90گ چی توز

3,000 تومان

2,790 تومان

اسنک پنیری115 گ جادویی متالایزچاکلز
%7تخفیف
اسنک پنیری115 گ جادویی متالایزچاکلز

6,000 تومان

5,580 تومان

اسنک لوله ای 60گ- چاکلز
%7تخفیف
اسنک لوله ای 60گ- چاکلز

4,000 تومان

3,720 تومان

اسنک شاخه ای 40گ متالایز ‹ چی توز
%7تخفیف
اسنک شاخه ای 40گ متالایز ‹ چی توز

4,000 تومان

3,720 تومان

حالت شب