فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی چیپس
چیپس ساده 60گرم چی توز
%7تخفیف
چیپس ساده 60گرم چی توز

4,000 تومان

3,720 تومان

چیپس پیازوجعفری 60گ متالایز‹ چی توز
%7تخفیف
چیپس پیازوجعفری 60گ متالایز‹ چی توز

4,000 تومان

3,720 تومان

چیپس سرکه نمکی 60 گرم چی توز
%8تخفیف
چیپس سرکه نمکی 60 گرم چی توز

4,000 تومان

3,680 تومان

سرکه سفری 150گ چی توز چیپس
%7تخفیف
سرکه سفری 150گ چی توز چیپس

10,000 تومان

9,300 تومان

چیپس پنیرچدار سفری 150گ چی توز
%7تخفیف
چیپس پنیرچدار سفری 150گ چی توز

10,000 تومان

9,300 تومان

چی توز کراکر مستر پرتزل 110گ
%7تخفیف
چی توز کراکر مستر پرتزل 110گ

3,000 تومان

2,790 تومان

چیپس ساده سفری 150گ چی توز
%7تخفیف
چیپس ساده سفری 150گ چی توز

10,000 تومان

9,300 تومان

چیپس فلفلی 60گ متالایز‹ چی توز
%7تخفیف
چیپس فلفلی 60گ متالایز‹ چی توز

4,000 تومان

3,720 تومان

چیپس فلفل سفری 150گ چی توز
%7تخفیف
چیپس فلفل سفری 150گ چی توز

10,000 تومان

9,300 تومان

چیپس دل مزه موسیر 90گ مزمز
%10تخفیف
چیپس دل مزه موسیر 90گ مزمز

8,000 تومان

7,200 تومان

چیپس کچاپ سفری 150گ چی توز
%7تخفیف
چیپس کچاپ سفری 150گ چی توز

10,000 تومان

9,300 تومان

چیپس کتل 150گ سرکه بالزامیک متالایز ‹ چی توز
%7تخفیف
چیپس کتل 150گ سرکه بالزامیک متالایز ‹ چی توز

10,000 تومان

9,300 تومان

چیپس  رویال چاکلز سرکه 125 گ
%7تخفیف
چیپس رویال چاکلز سرکه 125 گ

8,000 تومان

7,440 تومان

چیپس کتل 150گ نمکی متالایز ‹ چی توز
%7تخفیف
چیپس کتل 150گ نمکی متالایز ‹ چی توز

10,000 تومان

9,300 تومان

چیپس کچاپ 60گ متالایز‹ چی توز
%7تخفیف
چیپس کچاپ 60گ متالایز‹ چی توز

4,000 تومان

3,720 تومان

کراکر ماهی پنیری 175گ چی توز
%7تخفیف
کراکر ماهی پنیری 175گ چی توز

5,000 تومان

4,650 تومان

چی توز سوپر چیپس ساده خانواده 240 گرم
%7تخفیف
چی توز سوپر چیپس ساده خانواده 240 گرم

15,000 تومان

13,950 تومان

چیپس سیب زمینی 400گ نمکی متالایز‹ چی توز
%7تخفیف
چیپس سیب زمینی 400گ نمکی متالایز‹ چی توز

26,000 تومان

24,180 تومان

حالت شب