فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی بیسکویت و پذیرایی
بیسکویت 64گ مغزفرآورده کاکائونیکاقلبی جعبه ‹
%7تخفیف
بیسکویت 64گ مغزفرآورده کاکائونیکاقلبی جعبه ‹

3,000 تومان

2,790 تومان

بیسکویت مادر شیری ممتاز ویتانا
%7تخفیف
بیسکویت مادر شیری ممتاز ویتانا

6,000 تومان

5,580 تومان

ویفرکاکائو 42گ متالایز آناتا
%7تخفیف
ویفرکاکائو 42گ متالایز آناتا

2,000 تومان

1,860 تومان

مینی پتی بور وانیلی 110گرم چی توز
%7تخفیف
مینی پتی بور وانیلی 110گرم چی توز

3,000 تومان

2,790 تومان

بیسکویت مادر نارگیلی ممتاز 140گ ویتانا
%7تخفیف
بیسکویت مادر نارگیلی ممتاز 140گ ویتانا

6,000 تومان

5,580 تومان

بیسکویت کرمدارطلایی مغزکاکائو115گ - آناتا
%7تخفیف
بیسکویت کرمدارطلایی مغزکاکائو115گ - آناتا

3,000 تومان

2,790 تومان

بیسکویت مادر شیری ممتاز 280گ ویتانا
%7تخفیف
بیسکویت مادر شیری ممتاز 280گ ویتانا

12,000 تومان

11,160 تومان

بیسکویت پتی مانژکاکائویی 130گ آناتا
%7تخفیف
بیسکویت پتی مانژکاکائویی 130گ آناتا

3,000 تومان

2,790 تومان

بیسکویت 30گ کرم فندقى وروکاکائوى متالایزبنیس
%7تخفیف
بیسکویت 30گ کرم فندقى وروکاکائوى متالایزبنیس

2,180 تومان

2,027 تومان

ویفرکاکائوی تلخ 80گ متالایزبنیس
%7تخفیف
ویفرکاکائوی تلخ 80گ متالایزبنیس

4,360 تومان

4,055 تومان

ویفرموزی 160گ لفاف صدفی سلامت
%7تخفیف
ویفرموزی 160گ لفاف صدفی سلامت

7,000 تومان

6,510 تومان

ویفرتوت فرنگی 160گ متالایز سلامت
%7تخفیف
ویفرتوت فرنگی 160گ متالایز سلامت

7,000 تومان

6,510 تومان

ویفرشکلاتی تلخ 140گ متالایز سلامت
%7تخفیف
ویفرشکلاتی تلخ 140گ متالایز سلامت

8,000 تومان

7,440 تومان

بیسکویت شوکوچیپس کاکائو220گ لفاف صدفی سلامت
%7تخفیف
بیسکویت شوکوچیپس کاکائو220گ لفاف صدفی سلامت

9,500 تومان

8,835 تومان

فوج کنجدی 35گ فولدرپ ‹ آناتا
%7تخفیف
فوج کنجدی 35گ فولدرپ ‹ آناتا

1,000 تومان

930 تومان

بیسکویت کرمدارپرتقال 400گ لوله ای لفاف کاغذی
%7تخفیف
بیسکویت کرمدارپرتقال 400گ لوله ای لفاف کاغذی

15,000 تومان

13,950 تومان

ویفرموزی 80گ متالایزبنیس
%7تخفیف
ویفرموزی 80گ متالایزبنیس

4,360 تومان

4,055 تومان

ویفرکاکائوکرم شکلات 160گ لفاف صدفی سلامت
%7تخفیف
ویفرکاکائوکرم شکلات 160گ لفاف صدفی سلامت

7,000 تومان

6,510 تومان

بیسکویت پارتی 900گ ستاک
%20تخفیف
بیسکویت پارتی 900گ ستاک

60,000 تومان

48,000 تومان

بیسکویت مادر عسلی ممتاز 280گ ویتانا
%7تخفیف
بیسکویت مادر عسلی ممتاز 280گ ویتانا

12,000 تومان

11,160 تومان

ویفرپرتقال 160گ لفاف صدفی سلامت
%7تخفیف
ویفرپرتقال 160گ لفاف صدفی سلامت

7,000 تومان

6,510 تومان

بیسکویت قهوه تزئین شکر 60گ متالایز باراکا
%7تخفیف
بیسکویت قهوه تزئین شکر 60گ متالایز باراکا

3,500 تومان

3,255 تومان

بیسکویت سنین 820گ جعبه ‹ ستاک
قیمت قدیم
بیسکویت سنین 820گ جعبه ‹ ستاک

33,000 تومان

33,000 تومان

بیسکویت پتی مانژ 130گ متالایز‹آناتا
%7تخفیف
بیسکویت پتی مانژ 130گ متالایز‹آناتا

3,000 تومان

2,790 تومان

بیسکویت مادرشیری 350گ جعبه ‹ ویتانا
%7تخفیف
بیسکویت مادرشیری 350گ جعبه ‹ ویتانا

13,000 تومان

12,090 تومان

بیسکویت پرتقال 630گ 808زبان کارتن ‹آوند
%7تخفیف
بیسکویت پرتقال 630گ 808زبان کارتن ‹آوند

20,000 تومان

18,600 تومان

بیسکویت زرین 2سر 820گ ‹ ستاک
%20تخفیف
بیسکویت زرین 2سر 820گ ‹ ستاک

33,000 تومان

26,400 تومان

ویفرنارگیلی 160گ لفاف صدفی سلامت
%7تخفیف
ویفرنارگیلی 160گ لفاف صدفی سلامت

7,000 تومان

6,510 تومان

بیسکویت نارگیلی سلامت 400گرم
%17تخفیف
بیسکویت نارگیلی سلامت 400گرم

15,000 تومان

12,450 تومان

بیسکویت پرتقالی یک کیلویی باراکا
%7تخفیف
بیسکویت پرتقالی یک کیلویی باراکا

32,000 تومان

29,760 تومان

بیسکویت زبان 850گ زعفران جعبه ‹ آوند
%7تخفیف
بیسکویت زبان 850گ زعفران جعبه ‹ آوند

24,000 تومان

22,320 تومان

بیسکویت پرتقال 1200گ لفاف کاغذی سلامت
%7تخفیف
بیسکویت پرتقال 1200گ لفاف کاغذی سلامت

37,000 تومان

34,410 تومان

بیسکویت زبان 580گ کنجدی جعبه ‹ آوند
%7تخفیف
بیسکویت زبان 580گ کنجدی جعبه ‹ آوند

24,000 تومان

22,320 تومان

بیسکویت 660گ باتزئین شکرجعبه بنیس
%7تخفیف
بیسکویت 660گ باتزئین شکرجعبه بنیس

21,800 تومان

20,274 تومان

ستاک مولتی کرال ساده 450 گ
قیمت قدیم
ستاک مولتی کرال ساده 450 گ

23,000 تومان

23,000 تومان

نان سنتى کاک 450گ شیروعسل جعبه اورنگ
%7تخفیف
نان سنتى کاک 450گ شیروعسل جعبه اورنگ

17,800 تومان

16,554 تومان

غلات حجیم برپایه ذرت مغزشکلات 75گرم چی پف
%7تخفیف
غلات حجیم برپایه ذرت مغزشکلات 75گرم چی پف

5,000 تومان

4,650 تومان

بیسکویت جوشهدتوت تزئین کنجدوشوید320گ باراکا
قیمت قدیم
بیسکویت جوشهدتوت تزئین کنجدوشوید320گ باراکا

13,000 تومان

13,000 تومان

بیسکویت سبوس دار175گرم روکش شکلات ‹ ویتانا
%7تخفیف
بیسکویت سبوس دار175گرم روکش شکلات ‹ ویتانا

5,000 تومان

4,650 تومان

بیسکویت مادر280گرمى
%7تخفیف
بیسکویت مادر280گرمى

12,000 تومان

11,160 تومان

حالت شب