فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی خمیر دندان
خمیردندان ضدپوسیدگى صحت 70 میلی لیتر
%7تخفیف
خمیردندان ضدپوسیدگى صحت 70 میلی لیتر

10,990 تومان

10,221 تومان

خمير دندان آنتي كويتي وزن 100 ml كرند-
%27تخفیف
خمير دندان آنتي كويتي وزن 100 ml كرند-

19,900 تومان

14,527 تومان

خمیردندان پونه باتیوپ لمینت 80گرم
قیمت قدیم
خمیردندان پونه باتیوپ لمینت 80گرم

4,500 تومان

4,500 تومان

خمیردندان 100گ ملایم تیوپ ‹ بس
%13تخفیف
خمیردندان 100گ ملایم تیوپ ‹ بس

18,190 تومان

15,825 تومان

خمیردندان 120گ نعناع لمینت - سیلورگیت
قیمت قدیم
خمیردندان 120گ نعناع لمینت - سیلورگیت

11,800 تومان

11,800 تومان

خمیردندان نعنایى 80گ بنسر
قیمت قدیم
خمیردندان نعنایى 80گ بنسر

14,300 تومان

14,300 تومان

خمير دندان كودك 7 تا 13 سال 75 g بنسر
%7تخفیف
خمير دندان كودك 7 تا 13 سال 75 g بنسر

18,000 تومان

16,740 تومان

خمیردندان کامل 100گ تیوپ ‹ بس
قیمت قدیم
خمیردندان کامل 100گ تیوپ ‹ بس

9,000 تومان

9,000 تومان

خمیردندان حاوی کربن فعال MG100م ل بنسر
قیمت قدیم
خمیردندان حاوی کربن فعال MG100م ل بنسر

21,000 تومان

21,000 تومان

خمیر دندان کودک  بنسر 60 گرم
%7تخفیف
خمیر دندان کودک بنسر 60 گرم

15,500 تومان

14,415 تومان

خمیردندان 120 گرمی روزانه آبی سیلور گیت
قیمت قدیم
خمیردندان 120 گرمی روزانه آبی سیلور گیت

11,800 تومان

11,800 تومان

حالت شب