فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی شیر
شیرموزهموژنیزه 200سی سی %2/5فرادماعالیس
قیمت قدیم
شیرموزهموژنیزه 200سی سی %2/5فرادماعالیس

3,500 تومان

3,500 تومان

شیر کاکائو 200 سی سی عالیس
%13تخفیف
شیر کاکائو 200 سی سی عالیس

5,500 تومان

4,785 تومان

عالیس شیرکاکائو 1لیتری
%13تخفیف
عالیس شیرکاکائو 1لیتری

17,500 تومان

15,225 تومان

شیرشکلاتی استریل 200گ پاکت ‹میهن
%7تخفیف
شیرشکلاتی استریل 200گ پاکت ‹میهن

3,500 تومان

3,255 تومان

شیرموز200سی سی %3چربی تتراپک ‹ دومینو
%7تخفیف
شیرموز200سی سی %3چربی تتراپک ‹ دومینو

5,000 تومان

4,650 تومان

شیرچرب  هموژنیزه200 سی سی3 %  فرادما  PETعالیس
قیمت قدیم
شیرچرب هموژنیزه200 سی سی3 % فرادما PETعالیس

3,200 تومان

3,200 تومان

شیرموزهموژنیزه 1ل PET%3/5فرادماعالیس
%13تخفیف
شیرموزهموژنیزه 1ل PET%3/5فرادماعالیس

17,500 تومان

15,225 تومان

شیرکم چرب هموژنیزه200 سی سی1/5 %فرادماعالیس
قیمت قدیم
شیرکم چرب هموژنیزه200 سی سی1/5 %فرادماعالیس

3,500 تومان

3,500 تومان

شیرعسل استریلیزه 200سی سی تتراپک ‹ دومینو
%7تخفیف
شیرعسل استریلیزه 200سی سی تتراپک ‹ دومینو

5,000 تومان

4,650 تومان

شیر 200سی سی %2/3چربی اسکوئرتتراپک ‹ دومینو
%7تخفیف
شیر 200سی سی %2/3چربی اسکوئرتتراپک ‹ دومینو

4,000 تومان

3,720 تومان

شیرنارگیل هموژنیزه 200سی سی %2/5فرادماعالیس
%13تخفیف
شیرنارگیل هموژنیزه 200سی سی %2/5فرادماعالیس

6,000 تومان

5,220 تومان

شیر پرچرب یک لیتری عالیس
%13تخفیف
شیر پرچرب یک لیتری عالیس

15,000 تومان

13,050 تومان

شیرسویاقهوه 1000 سی سی مانداسوی
قیمت قدیم
شیرسویاقهوه 1000 سی سی مانداسوی

23,000 تومان

23,000 تومان

شیراستریلیزه 200سی سی %1/5تتراپک ‹ دومینو
%7تخفیف
شیراستریلیزه 200سی سی %1/5تتراپک ‹ دومینو

4,000 تومان

3,720 تومان

شیرپاستوریزه 500گ %2چربی شیشه پگاه تهران
%7تخفیف
شیرپاستوریزه 500گ %2چربی شیشه پگاه تهران

5,000 تومان

4,650 تومان

شیرپاستوریزه 946سی سی %3چربی - تین دامداران
%7تخفیف
شیرپاستوریزه 946سی سی %3چربی - تین دامداران

8,500 تومان

7,905 تومان

شیرپاستوریزه 946سی سی %1/5چربی - تین دامدا
%7تخفیف
شیرپاستوریزه 946سی سی %1/5چربی - تین دامدا

7,100 تومان

6,603 تومان

شیرنارگیل هموژنیزه 1000سی سی %3/5فرادماعالیس
%13تخفیف
شیرنارگیل هموژنیزه 1000سی سی %3/5فرادماعالیس

20,000 تومان

17,400 تومان

شیراستریل کم چرب 1ل پاکت ‹ میهن
%7تخفیف
شیراستریل کم چرب 1ل پاکت ‹ میهن

13,000 تومان

12,090 تومان

شیرپاستوریزه کامل 946سی سی %3/3چربی درفویل PE‹
%7تخفیف
شیرپاستوریزه کامل 946سی سی %3/3چربی درفویل PE‹

8,600 تومان

7,998 تومان

شیرهموژنیزه واستریلیزه 1ل پرچرب پاکت ‹ هراز
%7تخفیف
شیرهموژنیزه واستریلیزه 1ل پرچرب پاکت ‹ هراز

14,900 تومان

13,857 تومان

شیر  سنتی  دامداران
%7تخفیف
شیر سنتی دامداران

9,000 تومان

8,370 تومان

شیرپاستوریزه بی چربی 1ل ‹ تین دامداران
%7تخفیف
شیرپاستوریزه بی چربی 1ل ‹ تین دامداران

8,500 تومان

7,905 تومان

شیرسویاساده مانداسوی1000 سی سی
قیمت قدیم
شیرسویاساده مانداسوی1000 سی سی

23,000 تومان

23,000 تومان

شیرسویا کاکائویی  1 لیتری مانداسوی
قیمت قدیم
شیرسویا کاکائویی 1 لیتری مانداسوی

23,000 تومان

23,000 تومان

شیرسویاطالبی1 لیتری مانداسوی
قیمت قدیم
شیرسویاطالبی1 لیتری مانداسوی

23,000 تومان

23,000 تومان

پک 6 عددی شیر کم چرب دومینو-
%7تخفیف
پک 6 عددی شیر کم چرب دومینو-

24,000 تومان

22,320 تومان

شیرکاکائواستریلیزه 1ل  %2تتراپک ‹ دومینو
%7تخفیف
شیرکاکائواستریلیزه 1ل %2تتراپک ‹ دومینو

18,000 تومان

16,740 تومان

شیراستریل  پرچرب 1ل میهن
%7تخفیف
شیراستریل پرچرب 1ل میهن

14,000 تومان

13,020 تومان

شیرنسکافه استریل 1ل پاکت ‹ میهن
%7تخفیف
شیرنسکافه استریل 1ل پاکت ‹ میهن

12,500 تومان

11,625 تومان

شیرکاکائوپاستوریزه 946سی سی %1/5چربی پگاه
%7تخفیف
شیرکاکائوپاستوریزه 946سی سی %1/5چربی پگاه

10,000 تومان

9,300 تومان

شیرهموژنیزه واستریلیزه 1ل کم چرب پاکت ‹ هراز
%7تخفیف
شیرهموژنیزه واستریلیزه 1ل کم چرب پاکت ‹ هراز

13,900 تومان

12,927 تومان

شیرکاکائو250سى سى شیشه پگاه تهران
%7تخفیف
شیرکاکائو250سى سى شیشه پگاه تهران

4,000 تومان

3,720 تومان

شیراستریلیزه 1ل %3چربی پاکت ‹ تین دامداران
%7تخفیف
شیراستریلیزه 1ل %3چربی پاکت ‹ تین دامداران

12,000 تومان

11,160 تومان

عالیس شیرکم چرب 1لیتری
%13تخفیف
عالیس شیرکم چرب 1لیتری

14,000 تومان

12,180 تومان

کاله شیر کم چرب 1 لیتری
قیمت قدیم
کاله شیر کم چرب 1 لیتری

10,000 تومان

10,000 تومان

شیرکم چرب 955م ل کاله
%7تخفیف
شیرکم چرب 955م ل کاله

12,000 تومان

11,160 تومان

حالت شب