فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی چای و دم نوش
چای کیسه نامبروان 2گ ج 25ع ‹ چای احمدتهران
قیمت قدیم
چای کیسه نامبروان 2گ ج 25ع ‹ چای احمدتهران

10,000 تومان

10,000 تومان

چای سنتی انگلیسی 450گ جعبه ‹ توینینگز
قیمت قدیم
چای سنتی انگلیسی 450گ جعبه ‹ توینینگز

74,000 تومان

74,000 تومان

چای احمد ویکتورین 500گ
قیمت قدیم
چای احمد ویکتورین 500گ

62,000 تومان

62,000 تومان

چای احمد معطر(ارل گری)500گرمى
%3تخفیف
چای احمد معطر(ارل گری)500گرمى

99,800 تومان

96,806 تومان

پک چای شهرزاد +چای صبحانه 500گ+ یک دست لیوان
%23تخفیف
پک چای شهرزاد +چای صبحانه 500گ+ یک دست لیوان

193,700 تومان

149,149 تومان

چای صبحانه 500گ جعبه ‹ گلستان
قیمت قدیم
چای صبحانه 500گ جعبه ‹ گلستان

55,000 تومان

55,000 تومان

چای کیسه سیلان ارل گری عطری 25ع 50گ جعبه طبیعت
%7تخفیف
چای کیسه سیلان ارل گری عطری 25ع 50گ جعبه طبیعت

12,900 تومان

11,997 تومان

چای محسن سیلان 500 گرمی
%7تخفیف
چای محسن سیلان 500 گرمی

69,900 تومان

65,007 تومان

تی بگ 50عددی قرمزگلستان
قیمت قدیم
تی بگ 50عددی قرمزگلستان

19,000 تومان

19,000 تومان

چای سیلان مخصوص 500گ جعبه ‹ چای احمدتهران
%3تخفیف
چای سیلان مخصوص 500گ جعبه ‹ چای احمدتهران

99,800 تومان

96,806 تومان

چای محسن شکسته عطری سیلان 500گ
%7تخفیف
چای محسن شکسته عطری سیلان 500گ

69,900 تومان

65,007 تومان

چای کیسه ای DT سبز با گل محمدی 20ع 5 نخ جایزه دبش
%10تخفیف
چای کیسه ای DT سبز با گل محمدی 20ع 5 نخ جایزه دبش

22,800 تومان

20,520 تومان

دمنوش DTبه لیمو  20ع 5 نخ جایزه دبش
%10تخفیف
دمنوش DTبه لیمو 20ع 5 نخ جایزه دبش

24,800 تومان

22,320 تومان

چای خارجه 500گ هل جعبه ‹ شهرزاد
قیمت قدیم
چای خارجه 500گ هل جعبه ‹ شهرزاد

58,000 تومان

58,000 تومان

چای سیاه ایرانی بهاره 500گ سلفونی شاه پسند
قیمت قدیم
چای سیاه ایرانی بهاره 500گ سلفونی شاه پسند

42,700 تومان

42,700 تومان

دمنوش DTبهارنارنج 20ع 5 نخ جایزه دبش
%10تخفیف
دمنوش DTبهارنارنج 20ع 5 نخ جایزه دبش

24,800 تومان

22,320 تومان

چای کیسه ای DTسبز با لیمو  20ع 5 نخ جایزه دبش
%10تخفیف
چای کیسه ای DTسبز با لیمو 20ع 5 نخ جایزه دبش

22,800 تومان

20,520 تومان

چای هندوستان ممتاز 500گ ‹ گلستان
قیمت قدیم
چای هندوستان ممتاز 500گ ‹ گلستان

79,000 تومان

79,000 تومان

چای احمد زرین ھندوستان 500گرمى
قیمت قدیم
چای احمد زرین ھندوستان 500گرمى

62,000 تومان

62,000 تومان

چای سیلان 450گ جعبه تشریفات
قیمت قدیم
چای سیلان 450گ جعبه تشریفات

59,000 تومان

59,000 تومان

چای ارل گری 500گ قوطی فلزی ‹ چای احمد
قیمت قدیم
چای ارل گری 500گ قوطی فلزی ‹ چای احمد

74,000 تومان

74,000 تومان

چای خارجه عطری 500گ دارچین جعبه ‹ شهرزاد
قیمت قدیم
چای خارجه عطری 500گ دارچین جعبه ‹ شهرزاد

58,000 تومان

58,000 تومان

دم نوش گیاهی چای ترش ج 20ع ‹ گلستان
%7تخفیف
دم نوش گیاهی چای ترش ج 20ع ‹ گلستان

21,000 تومان

19,530 تومان

چای ایرانی 500گ قوطی فلزی مانی
قیمت قدیم
چای ایرانی 500گ قوطی فلزی مانی

38,500 تومان

38,500 تومان

چای ارل گری 100گ جعبه ‹ توینینگز
قیمت قدیم
چای ارل گری 100گ جعبه ‹ توینینگز

19,000 تومان

19,000 تومان

دمنوش کیسه ای هرمی چای ترش بانبات 12عددی گپ
%10تخفیف
دمنوش کیسه ای هرمی چای ترش بانبات 12عددی گپ

48,500 تومان

43,650 تومان

چای شکسته ممتاز ایرانی 450گ مهماندوست
%10تخفیف
چای شکسته ممتاز ایرانی 450گ مهماندوست

47,500 تومان

42,750 تومان

چای سیلان معطر 450گ قوطی تشریفات
قیمت قدیم
چای سیلان معطر 450گ قوطی تشریفات

65,000 تومان

65,000 تومان

دم نوش گیاهی نعناع انولوپدارج 20ع ‹ گلستان
%7تخفیف
دم نوش گیاهی نعناع انولوپدارج 20ع ‹ گلستان

17,500 تومان

16,275 تومان

دمنوش کیسه ای به لیموبانبات12عددی گپ
%10تخفیف
دمنوش کیسه ای به لیموبانبات12عددی گپ

48,500 تومان

43,650 تومان

دمنوش کیسه ای چای سبزوزعفران بانبات 12عددی گپ
%10تخفیف
دمنوش کیسه ای چای سبزوزعفران بانبات 12عددی گپ

49,000 تومان

44,100 تومان

چای ارل گری 250گرمی احمد
قیمت قدیم
چای ارل گری 250گرمی احمد

33,600 تومان

33,600 تومان

چای ارل گری عطری 450گ پاکت مقوایى ـطبیعت
%7تخفیف
چای ارل گری عطری 450گ پاکت مقوایى ـطبیعت

69,900 تومان

65,007 تومان

چای دارجلینگ 500گ جعبه ‹ شهرزاد
قیمت قدیم
چای دارجلینگ 500گ جعبه ‹ شهرزاد

58,000 تومان

58,000 تومان

چای کیسه ارل گری 200گ ج 100ع ‹ چای احمد
قیمت قدیم
چای کیسه ارل گری 200گ ج 100ع ‹ چای احمد

34,000 تومان

34,000 تومان

چای سبز 100گ جعبه ‹ گلستان
قیمت قدیم
چای سبز 100گ جعبه ‹ گلستان

11,000 تومان

11,000 تومان

حالت شب