فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی کیسه فریزر
کیسه فریزرچسبی 100ع 35*25 ‹ پانیذ
%7تخفیف
کیسه فریزرچسبی 100ع 35*25 ‹ پانیذ

13,200 تومان

12,276 تومان

کیسه فریزر  25x35 جعبه 200 برگی پانیذ
%7تخفیف
کیسه فریزر 25x35 جعبه 200 برگی پانیذ

27,500 تومان

25,575 تومان

کیسه پلاستیکی اکسا  50x70 cm بسته  1 رولی 42 ع  بادوک
%7تخفیف
کیسه پلاستیکی اکسا 50x70 cm بسته 1 رولی 42 ع بادوک

22,000 تومان

20,460 تومان

کیسه پلاستیکی 2زیپ 20*18 ج 20ع ‹ بادوک
%7تخفیف
کیسه پلاستیکی 2زیپ 20*18 ج 20ع ‹ بادوک

24,000 تومان

22,320 تومان

کیسه پلاستیکی 2زیپ 25*20 ج 25ع ‹ بادوک
%7تخفیف
کیسه پلاستیکی 2زیپ 25*20 ج 25ع ‹ بادوک

24,000 تومان

22,320 تومان

کیسه پلاستیکی اکسا  65x80 cm بسته 1 رولی 30 ع بادوک
%7تخفیف
کیسه پلاستیکی اکسا 65x80 cm بسته 1 رولی 30 ع بادوک

22,000 تومان

20,460 تومان

کیسه پلاستیکی اکسا  50x60 cm بسته  1 رولی 54 ع بادوک
%7تخفیف
کیسه پلاستیکی اکسا 50x60 cm بسته 1 رولی 54 ع بادوک

22,000 تومان

20,460 تومان

کیسه زباله 80x65بسته 1رول ـپانیذ
قیمت قدیم
کیسه زباله 80x65بسته 1رول ـپانیذ

29,000 تومان

29,000 تومان

حالت شب