فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی لوازم یکبار مصرف
پاکت فریزر35*25 بسته 120برگ ‹ پانیذ
%7تخفیف
پاکت فریزر35*25 بسته 120برگ ‹ پانیذ

12,700 تومان

11,811 تومان

کیسه فریزرچسبی 100ع 35*25 ‹ پانیذ
%7تخفیف
کیسه فریزرچسبی 100ع 35*25 ‹ پانیذ

13,200 تومان

12,276 تومان

کیسه فریزر  25x35 جعبه 200 برگی پانیذ
%7تخفیف
کیسه فریزر 25x35 جعبه 200 برگی پانیذ

27,500 تومان

25,575 تومان

فویل آلومینیوم 800*45 جعبه ‹ گلرنگ
قیمت قدیم
فویل آلومینیوم 800*45 جعبه ‹ گلرنگ

16,000 تومان

16,000 تومان

سفره نایلکسی رنگی 1200*120 1رنگ چاپ رفاه
%17تخفیف
سفره نایلکسی رنگی 1200*120 1رنگ چاپ رفاه

29,000 تومان

24,070 تومان

کیسه زباله بنددارلیمویی بزرگ 80*65ج 15ع آیری پلا
%10تخفیف
کیسه زباله بنددارلیمویی بزرگ 80*65ج 15ع آیری پلا

14,000 تومان

12,600 تومان

کیسه زباله 55*70 ج 20ع ‹ بادوک
قیمت قدیم
کیسه زباله 55*70 ج 20ع ‹ بادوک

23,000 تومان

23,000 تومان

سفره یکبارمصرف 5000*100رول ‹ گلرنگ
قیمت قدیم
سفره یکبارمصرف 5000*100رول ‹ گلرنگ

15,500 تومان

15,500 تومان

کیسه فریزر35*25 ج 200ع ‹ بادوک
قیمت قدیم
کیسه فریزر35*25 ج 200ع ‹ بادوک

17,000 تومان

17,000 تومان

کیسه زباله متوسط80*55 ج 3رول 14ع ‹ پانیذ
قیمت قدیم
کیسه زباله متوسط80*55 ج 3رول 14ع ‹ پانیذ

28,000 تومان

28,000 تومان

سفره کریستال لوکس 2000x25شرینک 1رول ـبادوک
قیمت قدیم
سفره کریستال لوکس 2000x25شرینک 1رول ـبادوک

30,000 تومان

30,000 تومان

کیسه پلاستیکی اکسا  50x70 cm بسته  1 رولی 42 ع  بادوک
%7تخفیف
کیسه پلاستیکی اکسا 50x70 cm بسته 1 رولی 42 ع بادوک

22,000 تومان

20,460 تومان

کیسه پلاستیکی 2زیپ 20*18 ج 20ع ‹ بادوک
%7تخفیف
کیسه پلاستیکی 2زیپ 20*18 ج 20ع ‹ بادوک

24,000 تومان

22,320 تومان

سفره ضیافتی 2000*100 اسلیمی ‹ هوم پلاس
قیمت قدیم
سفره ضیافتی 2000*100 اسلیمی ‹ هوم پلاس

16,500 تومان

16,500 تومان

محافظ غذااسترچ سلفونی 50*40جعبه نایلون رفاه
%17تخفیف
محافظ غذااسترچ سلفونی 50*40جعبه نایلون رفاه

33,500 تومان

27,805 تومان

کیسه زباله اقتصادی 85*65بابندبسته 1رول ‹بادوک
قیمت قدیم
کیسه زباله اقتصادی 85*65بابندبسته 1رول ‹بادوک

23,000 تومان

23,000 تومان

کیسه پلاستیکی 2زیپ 25*20 ج 25ع ‹ بادوک
%7تخفیف
کیسه پلاستیکی 2زیپ 25*20 ج 25ع ‹ بادوک

24,000 تومان

22,320 تومان

کیسه زباله پلاستیکی 80*65 ج 30ع ‹ بادوک
قیمت قدیم
کیسه زباله پلاستیکی 80*65 ج 30ع ‹ بادوک

26,000 تومان

26,000 تومان

کیسه فریزر35*25 ج 1رول 120برگ ‹ پانیذ
قیمت قدیم
کیسه فریزر35*25 ج 1رول 120برگ ‹ پانیذ

8,900 تومان

8,900 تومان

کیسه زباله کوچک 70*50 ج 3رول 18ع ‹ پانیذ
قیمت قدیم
کیسه زباله کوچک 70*50 ج 3رول 18ع ‹ پانیذ

28,000 تومان

28,000 تومان

سفره یکبار مصرف 100 cm رولی 25 متری پانیذ
قیمت قدیم
سفره یکبار مصرف 100 cm رولی 25 متری پانیذ

13,800 تومان

13,800 تومان

کیسه پلاستیکی اکسا  65x80 cm بسته 1 رولی 30 ع بادوک
%7تخفیف
کیسه پلاستیکی اکسا 65x80 cm بسته 1 رولی 30 ع بادوک

22,000 تومان

20,460 تومان

کیسه زباله رولی بزرگ 80*65 ج 1رول 25ع ‹ پانیذ
قیمت قدیم
کیسه زباله رولی بزرگ 80*65 ج 1رول 25ع ‹ پانیذ

20,000 تومان

20,000 تومان

کیسه فریزر250ع رولی ‹ گلرنگ
قیمت قدیم
کیسه فریزر250ع رولی ‹ گلرنگ

14,000 تومان

14,000 تومان

کیسه پلاستیکی اکسا  50x60 cm بسته  1 رولی 54 ع بادوک
%7تخفیف
کیسه پلاستیکی اکسا 50x60 cm بسته 1 رولی 54 ع بادوک

22,000 تومان

20,460 تومان

کیسه زباله 80x65بسته 1رول ـپانیذ
قیمت قدیم
کیسه زباله 80x65بسته 1رول ـپانیذ

29,000 تومان

29,000 تومان

سفره1 بارمصرف لمینه طرح دار80x1500شرینک1 رول
قیمت قدیم
سفره1 بارمصرف لمینه طرح دار80x1500شرینک1 رول

24,000 تومان

24,000 تومان

کیسه زباله 90*70 کیسه 20ع ‹ بادوک
قیمت قدیم
کیسه زباله 90*70 کیسه 20ع ‹ بادوک

15,000 تومان

15,000 تومان

کیسه زباله آسان مصرف 20ع آیری پلاست
قیمت قدیم
کیسه زباله آسان مصرف 20ع آیری پلاست

16,500 تومان

16,500 تومان

حالت شب