فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی شکلات صبحانه
کرم کاکائوتکرنگ 160گ شیشه ‹ آی سودا
%7تخفیف
کرم کاکائوتکرنگ 160گ شیشه ‹ آی سودا

13,000 تومان

12,090 تومان

شكلات صبحانه فندقي  330 g فرمند
%7تخفیف
شكلات صبحانه فندقي 330 g فرمند

39,000 تومان

36,270 تومان

شكلات صبحانه فندقي تلخ  100 g فرمند
قیمت قدیم
شكلات صبحانه فندقي تلخ 100 g فرمند

15,000 تومان

15,000 تومان

کرم کاکائوتلخ 200گ شیشه ‹ فرمند
%7تخفیف
کرم کاکائوتلخ 200گ شیشه ‹ فرمند

33,000 تومان

30,690 تومان

شکلات صبحانه 360گ کاکائو ظرف 24ع  PET‹ فرمند
%7تخفیف
شکلات صبحانه 360گ کاکائو ظرف 24ع PET‹ فرمند

36,000 تومان

33,480 تومان

شكلات صبحانه فندقي شيري  330 g فرمند
%7تخفیف
شكلات صبحانه فندقي شيري 330 g فرمند

39,000 تومان

36,270 تومان

شكلات صبحانه فندقي تلخ  330 g فرمند
قیمت قدیم
شكلات صبحانه فندقي تلخ 330 g فرمند

38,000 تومان

38,000 تومان

شكلات صبحانه كنجدي  330 g فرمند
%7تخفیف
شكلات صبحانه كنجدي 330 g فرمند

35,000 تومان

32,550 تومان

خامه شکلاتی استریل 200م ل تتراپک ‹ کالبر
%7تخفیف
خامه شکلاتی استریل 200م ل تتراپک ‹ کالبر

13,000 تومان

12,090 تومان

شکلات صبحانه 400گ ‹ فرمند
%7تخفیف
شکلات صبحانه 400گ ‹ فرمند

44,000 تومان

40,920 تومان

حالت شب