فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی حلوا شکری ، ارده ، کنجد
حلواشکری 100گ ‹ عقاب
%7تخفیف
حلواشکری 100گ ‹ عقاب

9,500 تومان

8,835 تومان

حلواشکری 400گ ‹ عقاب
%7تخفیف
حلواشکری 400گ ‹ عقاب

36,000 تومان

33,480 تومان

ارده کرم کنجد 350گ  تکسان
%20تخفیف
ارده کرم کنجد 350گ تکسان

45,000 تومان

36,000 تومان

حلواارده شکری پسته ای 400گ تکسان
%20تخفیف
حلواارده شکری پسته ای 400گ تکسان

44,000 تومان

35,200 تومان

ارده کنجد ساده 630گ پت تکسان
%20تخفیف
ارده کنجد ساده 630گ پت تکسان

91,000 تومان

72,800 تومان

حلواشکری کنجدی 250گ ‹ عقاب
%7تخفیف
حلواشکری کنجدی 250گ ‹ عقاب

26,500 تومان

24,645 تومان

ارده کرم 180گتکسان
قیمت قدیم
ارده کرم 180گتکسان

18,000 تومان

18,000 تومان

ارده کرم کاکائو 180گ تکسان
%20تخفیف
ارده کرم کاکائو 180گ تکسان

25,800 تومان

20,640 تومان

ارده کرم پسته 180گ تکسان
%20تخفیف
ارده کرم پسته 180گ تکسان

28,500 تومان

22,800 تومان

ارده 500گ PET‹ نیاکان
%17تخفیف
ارده 500گ PET‹ نیاکان

78,000 تومان

64,740 تومان

حلواشکری 800گ تزیین پسته نیاکان
%7تخفیف
حلواشکری 800گ تزیین پسته نیاکان

64,000 تومان

59,520 تومان

ارده کرم کنجد 350گ  PET‹ عقاب
%7تخفیف
ارده کرم کنجد 350گ PET‹ عقاب

38,000 تومان

35,340 تومان

حلواشکری 880گ ‹ عقاب
%7تخفیف
حلواشکری 880گ ‹ عقاب

67,000 تومان

62,310 تومان

حالت شب