فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی صبحانه
حلواشکری 100گ ‹ عقاب
%7تخفیف
حلواشکری 100گ ‹ عقاب

9,500 تومان

8,835 تومان

مربا گل سرخ 225گ ظرف PS‹ شانا
%10تخفیف
مربا گل سرخ 225گ ظرف PS‹ شانا

6,890 تومان

6,201 تومان

مربا تمشک 225گ PS‹ شانا
قیمت قدیم
مربا تمشک 225گ PS‹ شانا

8,500 تومان

8,500 تومان

کرم کاکائوتکرنگ 160گ شیشه ‹ آی سودا
%7تخفیف
کرم کاکائوتکرنگ 160گ شیشه ‹ آی سودا

13,000 تومان

12,090 تومان

حلواشکری 400گ ‹ عقاب
%7تخفیف
حلواشکری 400گ ‹ عقاب

36,000 تومان

33,480 تومان

کره بادام زمینی ساده 450گرمی شیررضا
%10تخفیف
کره بادام زمینی ساده 450گرمی شیررضا

54,000 تومان

48,600 تومان

شكلات صبحانه فندقي 330 g فرمند
%7تخفیف
شكلات صبحانه فندقي 330 g فرمند

39,000 تومان

36,270 تومان

مربا ھویچ 300گ بدر
قیمت قدیم
مربا ھویچ 300گ بدر

7,500 تومان

7,500 تومان

شكلات صبحانه فندقي تلخ 100 g فرمند
قیمت قدیم
شكلات صبحانه فندقي تلخ 100 g فرمند

15,000 تومان

15,000 تومان

مربابهارنارنج 300گ شیشه ‹ بدر
قیمت قدیم
مربابهارنارنج 300گ شیشه ‹ بدر

10,900 تومان

10,900 تومان

کره بادام زمینی 250گ پت تکسان
%20تخفیف
کره بادام زمینی 250گ پت تکسان

41,000 تومان

32,800 تومان

کرم کاکائوتلخ 200گ شیشه ‹ فرمند
%7تخفیف
کرم کاکائوتلخ 200گ شیشه ‹ فرمند

33,000 تومان

30,690 تومان

کره بادام زمینی کرانچی 450گرمی شیررضا
%10تخفیف
کره بادام زمینی کرانچی 450گرمی شیررضا

57,000 تومان

51,300 تومان

عسل بی موم 650گ PET‹ شافی
قیمت قدیم
عسل بی موم 650گ PET‹ شافی

65,000 تومان

65,000 تومان

مربا گل سرخ 840گ شیشه ‹ شانا
قیمت قدیم
مربا گل سرخ 840گ شیشه ‹ شانا

27,800 تومان

27,800 تومان

کره بادام زمینی 350گ پت تکسان
%20تخفیف
کره بادام زمینی 350گ پت تکسان

57,000 تومان

45,600 تومان

شکلات صبحانه 360گ کاکائو ظرف 24ع PET‹ فرمند
%7تخفیف
شکلات صبحانه 360گ کاکائو ظرف 24ع PET‹ فرمند

36,000 تومان

33,480 تومان

ارده کرم کنجد 350گ تکسان
%20تخفیف
ارده کرم کنجد 350گ تکسان

45,000 تومان

36,000 تومان

شكلات صبحانه فندقي شيري 330 g فرمند
%7تخفیف
شكلات صبحانه فندقي شيري 330 g فرمند

39,000 تومان

36,270 تومان

حلواارده شکری پسته ای 400گ تکسان
%20تخفیف
حلواارده شکری پسته ای 400گ تکسان

44,000 تومان

35,200 تومان

ارده کنجد ساده 630گ پت تکسان
%20تخفیف
ارده کنجد ساده 630گ پت تکسان

91,000 تومان

72,800 تومان

شكلات صبحانه فندقي تلخ 330 g فرمند
قیمت قدیم
شكلات صبحانه فندقي تلخ 330 g فرمند

38,000 تومان

38,000 تومان

حلواشکری کنجدی 250گ ‹ عقاب
%7تخفیف
حلواشکری کنجدی 250گ ‹ عقاب

26,500 تومان

24,645 تومان

شیره توت 350گرمی نیاکان
%7تخفیف
شیره توت 350گرمی نیاکان

21,000 تومان

19,530 تومان

مربا آلبالو 840گ جارشیشه ‹ شانا
%10تخفیف
مربا آلبالو 840گ جارشیشه ‹ شانا

39,990 تومان

35,991 تومان

ارده کرم 180گتکسان
قیمت قدیم
ارده کرم 180گتکسان

18,000 تومان

18,000 تومان

شكلات صبحانه كنجدي 330 g فرمند
%7تخفیف
شكلات صبحانه كنجدي 330 g فرمند

35,000 تومان

32,550 تومان

عسل بی موم 225گ ظرف PS‹ شانا
قیمت قدیم
عسل بی موم 225گ ظرف PS‹ شانا

13,000 تومان

13,000 تومان

شیره انجیرپت 350گرمی نیاکان
قیمت قدیم
شیره انجیرپت 350گرمی نیاکان

15,750 تومان

15,750 تومان

خامه شکلاتی استریل 200م ل تتراپک ‹ کالبر
%7تخفیف
خامه شکلاتی استریل 200م ل تتراپک ‹ کالبر

13,000 تومان

12,090 تومان

مربا بالنگ 840گ شیشه ‹ شانا
%10تخفیف
مربا بالنگ 840گ شیشه ‹ شانا

49,990 تومان

44,991 تومان

ارده کرم کاکائو 180گ تکسان
%20تخفیف
ارده کرم کاکائو 180گ تکسان

25,800 تومان

20,640 تومان

ارده کرم پسته 180گ تکسان
%20تخفیف
ارده کرم پسته 180گ تکسان

28,500 تومان

22,800 تومان

ارده 500گ PET‹ نیاکان
%17تخفیف
ارده 500گ PET‹ نیاکان

78,000 تومان

64,740 تومان

مربا به 225گ ظرف PS‹ شانا
قیمت قدیم
مربا به 225گ ظرف PS‹ شانا

6,000 تومان

6,000 تومان

شیره خرما 350گ PET‹ نیاکان
%17تخفیف
شیره خرما 350گ PET‹ نیاکان

18,000 تومان

14,940 تومان

حلواشکری 800گ تزیین پسته نیاکان
%7تخفیف
حلواشکری 800گ تزیین پسته نیاکان

64,000 تومان

59,520 تومان

عسل باموم 900گ ‹ شافی
%20تخفیف
عسل باموم 900گ ‹ شافی

96,700 تومان

77,360 تومان

نیاکان شیره انگور 350گرمی
%7تخفیف
نیاکان شیره انگور 350گرمی

27,500 تومان

25,575 تومان

مربا توت فرنگي 600گ شيشه ژيكاس
%17تخفیف
مربا توت فرنگي 600گ شيشه ژيكاس

29,500 تومان

24,485 تومان

ارده کرم کنجد 350گ PET‹ عقاب
%7تخفیف
ارده کرم کنجد 350گ PET‹ عقاب

38,000 تومان

35,340 تومان

شکلات صبحانه 400گ ‹ فرمند
%7تخفیف
شکلات صبحانه 400گ ‹ فرمند

44,000 تومان

40,920 تومان

عسل بی موم 4گیاه 1ک 4گوش PETنمونه خوانسار
%33تخفیف
عسل بی موم 4گیاه 1ک 4گوش PETنمونه خوانسار

129,000 تومان

86,430 تومان

حلواشکری 880گ ‹ عقاب
%7تخفیف
حلواشکری 880گ ‹ عقاب

67,000 تومان

62,310 تومان

مربا توت فرنگی 225گ ظرف PS‹ شانا
%10تخفیف
مربا توت فرنگی 225گ ظرف PS‹ شانا

7,890 تومان

7,101 تومان

حالت شب