فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی ادویه
دارچین 80گ سلفون - گلها
%7تخفیف
دارچین 80گ سلفون - گلها

20,500 تومان

19,065 تومان

زردچوبه 200گ سلفون ‹ گلها
%7تخفیف
زردچوبه 200گ سلفون ‹ گلها

23,250 تومان

21,623 تومان

خلال پسته 30گ ‹ گلها
%7تخفیف
خلال پسته 30گ ‹ گلها

41,000 تومان

38,130 تومان

چاشنی کباب 80گ PET‹ گلها
قیمت قدیم
چاشنی کباب 80گ PET‹ گلها

16,500 تومان

16,500 تومان

پودر موسیر 100گ  PET‹ گلها
قیمت قدیم
پودر موسیر 100گ PET‹ گلها

38,000 تومان

38,000 تومان

فلفل قرمز 400گ قوطی PET‹ گلها
%7تخفیف
فلفل قرمز 400گ قوطی PET‹ گلها

52,250 تومان

48,593 تومان

پودر برگ آویشن 50گ  PET‹ گلها
%7تخفیف
پودر برگ آویشن 50گ PET‹ گلها

18,595 تومان

17,293 تومان

ادویه مخلوط کاری 400گ  PET‹ گلها
%7تخفیف
ادویه مخلوط کاری 400گ PET‹ گلها

50,700 تومان

47,151 تومان

ادویه پلویی مخلوط 90گ  PET‹ گلها
قیمت قدیم
ادویه پلویی مخلوط 90گ PET‹ گلها

13,500 تومان

13,500 تومان

زیره سبز سائیده نشده 70گ  PET‹ گلها
%7تخفیف
زیره سبز سائیده نشده 70گ PET‹ گلها

19,300 تومان

17,949 تومان

دارچین پودری 90گ  PET‹ گلها
%7تخفیف
دارچین پودری 90گ PET‹ گلها

23,200 تومان

21,576 تومان

حالت شب