فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی دسر
دسر کرم کارامل 100گ دومینو
%10تخفیف
دسر کرم کارامل 100گ دومینو

4,000 تومان

3,600 تومان

دسر بیسکویتى 100گ دومینو
%10تخفیف
دسر بیسکویتى 100گ دومینو

4,000 تومان

3,600 تومان

دسر موزی 100گ دومینو
%10تخفیف
دسر موزی 100گ دومینو

4,000 تومان

3,600 تومان

دسر طالبى  100گ دومینو
%10تخفیف
دسر طالبى 100گ دومینو

4,000 تومان

3,600 تومان

دسر شکلاتی 100 گرمی دومینو
%10تخفیف
دسر شکلاتی 100 گرمی دومینو

4,000 تومان

3,600 تومان

دسر وانیلى  100گ دومینو
%10تخفیف
دسر وانیلى 100گ دومینو

4,000 تومان

3,600 تومان

دسر توت فرنگى 100گ دومینو
%10تخفیف
دسر توت فرنگى 100گ دومینو

4,000 تومان

3,600 تومان

دسر زعفرانى 100گ دومینو
%10تخفیف
دسر زعفرانى 100گ دومینو

4,000 تومان

3,600 تومان

دسرشیری شکلاتی استریلیزه 200سی سی تتراپک
%10تخفیف
دسرشیری شکلاتی استریلیزه 200سی سی تتراپک

5,000 تومان

4,500 تومان

دسر تافى 100گ دومینو
%10تخفیف
دسر تافى 100گ دومینو

4,000 تومان

3,600 تومان

حالت شب