فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی ماءالشعیر
دلستر لیمویی 1500سی سی
%10تخفیف
دلستر لیمویی 1500سی سی

9,500 تومان

8,550 تومان

نوشابه گازدارمالت 1000م ل لیمو ‹هی دی
%7تخفیف
نوشابه گازدارمالت 1000م ل لیمو ‹هی دی

10,500 تومان

9,765 تومان

دلستر هلو یک لیتری
%10تخفیف
دلستر هلو یک لیتری

8,000 تومان

7,200 تومان

ماءالشعیر 1ل آناناس PET‹ جوجو
%7تخفیف
ماءالشعیر 1ل آناناس PET‹ جوجو

8,750 تومان

8,138 تومان

دلستر هلو 1500سی سی
%10تخفیف
دلستر هلو 1500سی سی

9,500 تومان

8,550 تومان

ماءالشعیر آناناس 1ل ‹ دلستر
%10تخفیف
ماءالشعیر آناناس 1ل ‹ دلستر

8,000 تومان

7,200 تومان

دلستر کلاسیک یک لیتری
%10تخفیف
دلستر کلاسیک یک لیتری

8,000 تومان

7,200 تومان

نوشابه گازدارمالت 1000م ل میوه های استوایی
%7تخفیف
نوشابه گازدارمالت 1000م ل میوه های استوایی

10,500 تومان

9,765 تومان

نوشیدنی مالت جووگندم 1ل لیمو‹ جوجو
%7تخفیف
نوشیدنی مالت جووگندم 1ل لیمو‹ جوجو

9,500 تومان

8,835 تومان

ماءالشعیرطعم ھلو330سى سى قوطى عالیس
قیمت قدیم
ماءالشعیرطعم ھلو330سى سى قوطى عالیس

4,500 تومان

4,500 تومان

ماءالشعیر سیب 1ل ‹ جوجو
%7تخفیف
ماءالشعیر سیب 1ل ‹ جوجو

8,750 تومان

8,138 تومان

دلستر ماءالشعیر هلو 330سی سی قوطی -
%10تخفیف
دلستر ماءالشعیر هلو 330سی سی قوطی -

6,500 تومان

5,850 تومان

نوشیدنی انگور قرمز گازدار قوطی 330
%7تخفیف
نوشیدنی انگور قرمز گازدار قوطی 330

6,000 تومان

5,580 تومان

مائ الشعیر سیب320 سی سی ـ ایستک
%7تخفیف
مائ الشعیر سیب320 سی سی ـ ایستک

6,500 تومان

6,045 تومان

مائ الشعیر آناناس320 سی سی ـ ایستک
%7تخفیف
مائ الشعیر آناناس320 سی سی ـ ایستک

6,500 تومان

6,045 تومان

ماءالشعیر استوایی 330سی سی قوطی ‹ دلستر
%10تخفیف
ماءالشعیر استوایی 330سی سی قوطی ‹ دلستر

6,500 تومان

5,850 تومان

نوشیدنی انگور شامپاین بطری شیشه ای 750 cc عالیس 
%7تخفیف
نوشیدنی انگور شامپاین بطری شیشه ای 750 cc عالیس 

22,500 تومان

20,925 تومان

مائ الشعیر انار1 ل PET ـ ایستک
%7تخفیف
مائ الشعیر انار1 ل PET ـ ایستک

10,500 تومان

9,765 تومان

ایستک ھلو1لیتری
%7تخفیف
ایستک ھلو1لیتری

10,500 تومان

9,765 تومان

حالت شب