فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی لازانیا
لازانیا300 گ جعبه ـتک
قیمت قدیم
لازانیا300 گ جعبه ـتک

11,000 تومان

11,000 تومان

لازانیا 500گ جعبه - تک
قیمت قدیم
لازانیا 500گ جعبه - تک

16,500 تومان

16,500 تومان

لازانیا نیمه آماده 300گ جعبه - زرماکارون
قیمت قدیم
لازانیا نیمه آماده 300گ جعبه - زرماکارون

10,000 تومان

10,000 تومان

حالت شب