فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی اسپاگتی-ماکارانی
زر ماکارون 1/5غنی شده 900 گرمی
قیمت قدیم
زر ماکارون 1/5غنی شده 900 گرمی

9,000 تومان

9,000 تومان

تک اسپاگتى 700گرم 1/7
قیمت قدیم
تک اسپاگتى 700گرم 1/7

7,500 تومان

7,500 تومان

اسپاگتی سبزیجات 500گ ‹ زرماکارون
قیمت قدیم
اسپاگتی سبزیجات 500گ ‹ زرماکارون

5,500 تومان

5,500 تومان

ماکارونی فرم پیکولی 500گ سبزیجات ‹ زرماکارو
%7تخفیف
ماکارونی فرم پیکولی 500گ سبزیجات ‹ زرماکارو

9,800 تومان

9,114 تومان

ماکارونی فرمی فیوره 500 گ مانا
قیمت قدیم
ماکارونی فرمی فیوره 500 گ مانا

6,400 تومان

6,400 تومان

ماکارونی نیم آماده75 گ قارچ ساشه ـ الیت
قیمت قدیم
ماکارونی نیم آماده75 گ قارچ ساشه ـ الیت

4,500 تومان

4,500 تومان

اسپاگتی رشته 700گ قطر1 ‹ تک ماکارون
قیمت قدیم
اسپاگتی رشته 700گ قطر1 ‹ تک ماکارون

7,500 تومان

7,500 تومان

ماکارونی نیمه آماده75 گ سبزیجات ساشه ـ الیت
قیمت قدیم
ماکارونی نیمه آماده75 گ سبزیجات ساشه ـ الیت

4,500 تومان

4,500 تومان

ماکارونی فیدلی 500گ ‹ زرماکارون
%7تخفیف
ماکارونی فیدلی 500گ ‹ زرماکارون

7,360 تومان

6,845 تومان

ماکارونی نیم آماده75 گ گوشت ساشه ـ الیت
%10تخفیف
ماکارونی نیم آماده75 گ گوشت ساشه ـ الیت

6,000 تومان

5,400 تومان

زرماکارون پنه ریگاته نیزه ای 500گ
%7تخفیف
زرماکارون پنه ریگاته نیزه ای 500گ

7,360 تومان

6,845 تومان

زرماکارون رشته آش 500گ جعبه
%7تخفیف
زرماکارون رشته آش 500گ جعبه

11,200 تومان

10,416 تومان

زر ماکارون فرمى 500گ پروانه ای
%7تخفیف
زر ماکارون فرمى 500گ پروانه ای

8,990 تومان

8,361 تومان

ماکارونی فرم 500گ مته سبزیجات ‹ مانا
قیمت قدیم
ماکارونی فرم 500گ مته سبزیجات ‹ مانا

8,200 تومان

8,200 تومان

ماکارونی نیمه آماده75 گ مرغ ساشه ـ الیت
%10تخفیف
ماکارونی نیمه آماده75 گ مرغ ساشه ـ الیت

6,000 تومان

5,400 تومان

ماکارونی رشته 700گ 1/7 - زرماکارون
قیمت قدیم
ماکارونی رشته 700گ 1/7 - زرماکارون

7,000 تومان

7,000 تومان

کنسرو مایه ماکارونی 400گرم ‹ دلپذیر
قیمت قدیم
کنسرو مایه ماکارونی 400گرم ‹ دلپذیر

11,000 تومان

11,000 تومان

کنسرومایع ماکارونی باسویاوقارچ 380گرم بیژن
قیمت قدیم
کنسرومایع ماکارونی باسویاوقارچ 380گرم بیژن

8,000 تومان

8,000 تومان

ماکارونی فرم 500گ فوچیلی ‹تک
قیمت قدیم
ماکارونی فرم 500گ فوچیلی ‹تک

6,400 تومان

6,400 تومان

ماکارونی پاستا180گ نیمه آماده پیتزا‹ تک
قیمت قدیم
ماکارونی پاستا180گ نیمه آماده پیتزا‹ تک

6,900 تومان

6,900 تومان

تک اسپاگتى 700گرم 1/5
%7تخفیف
تک اسپاگتى 700گرم 1/5

8,600 تومان

7,998 تومان

زرماکارون شلز 500گ
قیمت قدیم
زرماکارون شلز 500گ

6,000 تومان

6,000 تومان

ماکارونی فرم گرامینیا 500گ ‹ زرماکارون
قیمت قدیم
ماکارونی فرم گرامینیا 500گ ‹ زرماکارون

6,000 تومان

6,000 تومان

حالت شب