فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی حبوبات
لوبیا قرمز درجه یک 900 گ محسن
%7تخفیف
لوبیا قرمز درجه یک 900 گ محسن

39,900 تومان

37,107 تومان

لپه درجه یک 900 گ محسن
قیمت قدیم
لپه درجه یک 900 گ محسن

36,000 تومان

36,000 تومان

لوبیا قرمز 900گ السا
%12تخفیف
لوبیا قرمز 900گ السا

47,700 تومان

41,976 تومان

ذرت300  گ  ـ  خشکپاک
%7تخفیف
ذرت300 گ ـ خشکپاک

18,000 تومان

16,740 تومان

لپه 900گ - دشت بنشن
قیمت قدیم
لپه 900گ - دشت بنشن

32,000 تومان

32,000 تومان

لوبیاچیتی 900گ ‹ گلچین سبلان
قیمت قدیم
لوبیاچیتی 900گ ‹ گلچین سبلان

36,000 تومان

36,000 تومان

لوبیاچیتی 900گ - دشت بنشن
قیمت قدیم
لوبیاچیتی 900گ - دشت بنشن

36,000 تومان

36,000 تومان

عدس 900گ - دشت بنشن
%7تخفیف
عدس 900گ - دشت بنشن

39,840 تومان

37,051 تومان

لپه تبریزی 900 گ برفود
قیمت قدیم
لپه تبریزی 900 گ برفود

36,900 تومان

36,900 تومان

ماش سبز 900گ - دشت بنشن
%7تخفیف
ماش سبز 900گ - دشت بنشن

42,970 تومان

39,962 تومان

لوبیا چیتی  900 گ برفود
قیمت قدیم
لوبیا چیتی 900 گ برفود

36,900 تومان

36,900 تومان

نخود ولوبیا 900گ - پدید
قیمت قدیم
نخود ولوبیا 900گ - پدید

24,000 تومان

24,000 تومان

لوبیاقرمز900گ درجه 1آوازه
%14تخفیف
لوبیاقرمز900گ درجه 1آوازه

39,900 تومان

34,314 تومان

نخود  900 گ برفود
قیمت قدیم
نخود 900 گ برفود

18,000 تومان

18,000 تومان

حالت شب