فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی برنج
برنج عنبربوایرانى 10ک آزاده
%5تخفیف
برنج عنبربوایرانى 10ک آزاده

299,000 تومان

284,050 تومان

برنج ھاشمى ممتازگیلان 10ک رفاه
%0تخفیف
برنج ھاشمى ممتازگیلان 10ک رفاه

335,500 تومان

335,500 تومان

برنج 1121ھندی 10کیلویى آوازه
%0تخفیف
برنج 1121ھندی 10کیلویى آوازه

227,700 تومان

227,700 تومان

برنج طارم اعلائ5 ک  کیسه  مسعودفریدونکنار
%0تخفیف
برنج طارم اعلائ5 ک کیسه مسعودفریدونکنار

183,700 تومان

183,700 تومان

برنج طارم اعلائ10 ک  کیسه  مسعودفریدونکنار
%0تخفیف
برنج طارم اعلائ10 ک کیسه مسعودفریدونکنار

363,000 تومان

363,000 تومان

برنج ایرانی طلایی 10ک کیسه ‹ آوازه
%5تخفیف
برنج ایرانی طلایی 10ک کیسه ‹ آوازه

369,000 تومان

350,550 تومان

حالت شب