فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی دسر و شیرینی پزی
پودرژله آلوئه ورا 100گ جعبه ‹ فرمند
%7تخفیف
پودرژله آلوئه ورا 100گ جعبه ‹ فرمند

10,000 تومان

9,300 تومان

پودرژله 100گ موهیتوجعبه ‹ فرمند
%7تخفیف
پودرژله 100گ موهیتوجعبه ‹ فرمند

10,000 تومان

9,300 تومان

پودرژله لواشک 100گ جعبه ‹ فرمند
%7تخفیف
پودرژله لواشک 100گ جعبه ‹ فرمند

10,000 تومان

9,300 تومان

پودرژله 100گ آناناس ‹پرند
%7تخفیف
پودرژله 100گ آناناس ‹پرند

10,000 تومان

9,300 تومان

پودر ژله کولا 100گ جعبه ‹ فرمند
قیمت قدیم
پودر ژله کولا 100گ جعبه ‹ فرمند

7,500 تومان

7,500 تومان

دسر کرم کارامل 100گ دومینو
%10تخفیف
دسر کرم کارامل 100گ دومینو

4,000 تومان

3,600 تومان

پودر کرم شکلاتی فرمند
قیمت قدیم
پودر کرم شکلاتی فرمند

6,000 تومان

6,000 تومان

دسر بیسکویتى 100گ دومینو
%10تخفیف
دسر بیسکویتى 100گ دومینو

4,000 تومان

3,600 تومان

دسر موزی 100گ دومینو
%10تخفیف
دسر موزی 100گ دومینو

4,000 تومان

3,600 تومان

دسر طالبى  100گ دومینو
%10تخفیف
دسر طالبى 100گ دومینو

4,000 تومان

3,600 تومان

پودرکیک نیمه آماده 500گ توت فرنگی جعبه ‹ رشد
%7تخفیف
پودرکیک نیمه آماده 500گ توت فرنگی جعبه ‹ رشد

21,500 تومان

19,995 تومان

پودرکیک نیمه آماده 500گ نارگیل جعبه ‹ رشد
%7تخفیف
پودرکیک نیمه آماده 500گ نارگیل جعبه ‹ رشد

21,500 تومان

19,995 تومان

دسر شکلاتی 100 گرمی دومینو
%10تخفیف
دسر شکلاتی 100 گرمی دومینو

4,000 تومان

3,600 تومان

پودرکیک براونی 400گ مرطوب جعبه ‹ رشد
%7تخفیف
پودرکیک براونی 400گ مرطوب جعبه ‹ رشد

21,500 تومان

19,995 تومان

پودرکیک 500گ نارگیل کاکائوجعبه ‹ رشد
%7تخفیف
پودرکیک 500گ نارگیل کاکائوجعبه ‹ رشد

24,950 تومان

23,204 تومان

ژلاتین پودر 40گ جعبه ‹ فرمند
قیمت قدیم
ژلاتین پودر 40گ جعبه ‹ فرمند

6,175 تومان

6,175 تومان

پودرکیک نیمه آماده 500گ موزجعبه ‹ رشد
%7تخفیف
پودرکیک نیمه آماده 500گ موزجعبه ‹ رشد

21,500 تومان

19,995 تومان

پودرژله 100گ هلو‹فرمند
%7تخفیف
پودرژله 100گ هلو‹فرمند

10,000 تومان

9,300 تومان

پودر ژله 100گ تمشک ‹ فرمند
%7تخفیف
پودر ژله 100گ تمشک ‹ فرمند

10,000 تومان

9,300 تومان

بیکینگ پودر80گ سلیفونی
%7تخفیف
بیکینگ پودر80گ سلیفونی

10,050 تومان

9,347 تومان

پودرکیک نیمه آماده 500گ آناناس جعبه ‹ رشد
%7تخفیف
پودرکیک نیمه آماده 500گ آناناس جعبه ‹ رشد

21,500 تومان

19,995 تومان

دسر وانیلى  100گ دومینو
%10تخفیف
دسر وانیلى 100گ دومینو

4,000 تومان

3,600 تومان

دسر توت فرنگى 100گ دومینو
%10تخفیف
دسر توت فرنگى 100گ دومینو

4,000 تومان

3,600 تومان

دسر زعفرانى 100گ دومینو
%10تخفیف
دسر زعفرانى 100گ دومینو

4,000 تومان

3,600 تومان

پودرکیک آماده 400گ نسکافه جعبه ‹ رشد
%7تخفیف
پودرکیک آماده 400گ نسکافه جعبه ‹ رشد

21,500 تومان

19,995 تومان

پودر ژله 100گ انگورسیاه قوطی ‹ فرمند
%7تخفیف
پودر ژله 100گ انگورسیاه قوطی ‹ فرمند

10,000 تومان

9,300 تومان

جوش شیرین 200گ  PET‹ گلها
قیمت قدیم
جوش شیرین 200گ PET‹ گلها

7,000 تومان

7,000 تومان

دسرشیری شکلاتی استریلیزه 200سی سی تتراپک
%10تخفیف
دسرشیری شکلاتی استریلیزه 200سی سی تتراپک

5,000 تومان

4,500 تومان

پودرکیک نیمه آماده 500گ پرتقال جعبه ‹ رشد
%7تخفیف
پودرکیک نیمه آماده 500گ پرتقال جعبه ‹ رشد

21,500 تومان

19,995 تومان

پودر ژله هندوانه 100گ جعبه ‹ فرمند
%7تخفیف
پودر ژله هندوانه 100گ جعبه ‹ فرمند

10,000 تومان

9,300 تومان

دسر تافى 100گ دومینو
%10تخفیف
دسر تافى 100گ دومینو

4,000 تومان

3,600 تومان

حالت شب