فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی خواربار
روغن مایع آفتابگردان D3 ویتامین 810گ نینا
%0تخفیف
روغن مایع آفتابگردان D3 ویتامین 810گ نینا

9,400 تومان

9,400 تومان

رب گوجه کلید دار 800 گرمی روژیار
%17تخفیف
رب گوجه کلید دار 800 گرمی روژیار

19,500 تومان

16,185 تومان

رب گوجه فرنگی آسان بازشو800گرمی همدانیان
%7تخفیف
رب گوجه فرنگی آسان بازشو800گرمی همدانیان

19,500 تومان

18,135 تومان

رب گوجه فرنگى 700گ شیشه چین چین
%7تخفیف
رب گوجه فرنگى 700گ شیشه چین چین

15,500 تومان

14,415 تومان

زر ماکارون 1/5غنی شده 900 گرمی
قیمت قدیم
زر ماکارون 1/5غنی شده 900 گرمی

9,000 تومان

9,000 تومان

روغن مایع آفتابگردان 1350گ حاوی ویتامین D3 نینا
%0تخفیف
روغن مایع آفتابگردان 1350گ حاوی ویتامین D3 نینا

15,300 تومان

15,300 تومان

تک اسپاگتى 700گرم 1/7
قیمت قدیم
تک اسپاگتى 700گرم 1/7

7,500 تومان

7,500 تومان

رب گوجه فرنگى 800گ بریکس 25-27قوطى ـاروم آدا
قیمت قدیم
رب گوجه فرنگى 800گ بریکس 25-27قوطى ـاروم آدا

14,500 تومان

14,500 تومان

رشته آش 400گ جعبه ‹ ترخینه
%7تخفیف
رشته آش 400گ جعبه ‹ ترخینه

8,350 تومان

7,766 تومان

رب گوجه فرنگى 800گرمى یک و یک
%13تخفیف
رب گوجه فرنگى 800گرمى یک و یک

16,500 تومان

14,355 تومان

اسپاگتی سبزیجات 500گ ‹ زرماکارون
قیمت قدیم
اسپاگتی سبزیجات 500گ ‹ زرماکارون

5,500 تومان

5,500 تومان

رب گوجه فرنگی 800گ آسان بازشو ‹ شاهسوند
%7تخفیف
رب گوجه فرنگی 800گ آسان بازشو ‹ شاهسوند

16,500 تومان

15,345 تومان

ماکارونی فرم پیکولی 500گ سبزیجات ‹ زرماکارو
%7تخفیف
ماکارونی فرم پیکولی 500گ سبزیجات ‹ زرماکارو

9,800 تومان

9,114 تومان

لوبیا قرمز درجه یک 900 گ محسن
%7تخفیف
لوبیا قرمز درجه یک 900 گ محسن

39,900 تومان

37,107 تومان

رب گوجه فرنگی 800گ آسان بازشو ‹ دلپذیر
%7تخفیف
رب گوجه فرنگی 800گ آسان بازشو ‹ دلپذیر

17,500 تومان

16,275 تومان

لپه درجه یک 900 گ محسن
قیمت قدیم
لپه درجه یک 900 گ محسن

36,000 تومان

36,000 تومان

ماکارونی فرمی فیوره 500 گ مانا
قیمت قدیم
ماکارونی فرمی فیوره 500 گ مانا

6,400 تومان

6,400 تومان

ماکارونی نیم آماده75 گ قارچ ساشه ـ الیت
قیمت قدیم
ماکارونی نیم آماده75 گ قارچ ساشه ـ الیت

4,500 تومان

4,500 تومان

لازانیا300 گ جعبه ـتک
قیمت قدیم
لازانیا300 گ جعبه ـتک

11,000 تومان

11,000 تومان

لوبیا قرمز 900گ السا
%12تخفیف
لوبیا قرمز 900گ السا

47,700 تومان

41,976 تومان

ذرت300 گ ـ خشکپاک
%7تخفیف
ذرت300 گ ـ خشکپاک

18,000 تومان

16,740 تومان

لپه 900گ - دشت بنشن
قیمت قدیم
لپه 900گ - دشت بنشن

32,000 تومان

32,000 تومان

اسپاگتی رشته 700گ قطر1 ‹ تک ماکارون
قیمت قدیم
اسپاگتی رشته 700گ قطر1 ‹ تک ماکارون

7,500 تومان

7,500 تومان

رشته پلوئی 500گ جعبه ‹ ان سی
قیمت قدیم
رشته پلوئی 500گ جعبه ‹ ان سی

9,000 تومان

9,000 تومان

لوبیاچیتی 900گ ‹ گلچین سبلان
قیمت قدیم
لوبیاچیتی 900گ ‹ گلچین سبلان

36,000 تومان

36,000 تومان

ماکارونی نیمه آماده75 گ سبزیجات ساشه ـ الیت
قیمت قدیم
ماکارونی نیمه آماده75 گ سبزیجات ساشه ـ الیت

4,500 تومان

4,500 تومان

پک نودل با طعم مرغ 385گ ریوا
%7تخفیف
پک نودل با طعم مرغ 385گ ریوا

25,000 تومان

23,250 تومان

ماکارونی فیدلی 500گ ‹ زرماکارون
%7تخفیف
ماکارونی فیدلی 500گ ‹ زرماکارون

7,360 تومان

6,845 تومان

ماکارونی نیم آماده75 گ گوشت ساشه ـ الیت
%10تخفیف
ماکارونی نیم آماده75 گ گوشت ساشه ـ الیت

6,000 تومان

5,400 تومان

لوبیاچیتی 900گ - دشت بنشن
قیمت قدیم
لوبیاچیتی 900گ - دشت بنشن

36,000 تومان

36,000 تومان

رب گوجه فرنگى 400گ آسان بازشوـگلنوش
%7تخفیف
رب گوجه فرنگى 400گ آسان بازشوـگلنوش

14,000 تومان

13,020 تومان

زرماکارون پنه ریگاته نیزه ای 500گ
%7تخفیف
زرماکارون پنه ریگاته نیزه ای 500گ

7,360 تومان

6,845 تومان

زرماکارون رشته آش 500گ جعبه
%7تخفیف
زرماکارون رشته آش 500گ جعبه

11,200 تومان

10,416 تومان

زر ماکارون فرمى 500گ پروانه ای
%7تخفیف
زر ماکارون فرمى 500گ پروانه ای

8,990 تومان

8,361 تومان

شکر سفید 750گ PE بی بی یزد
قیمت قدیم
شکر سفید 750گ PE بی بی یزد

9,850 تومان

9,850 تومان

آردسفید 900گ 01 ‹ رشد
%7تخفیف
آردسفید 900گ 01 ‹ رشد

12,450 تومان

11,579 تومان

نبات زعفرانی 500گ زیب کیپ گلیران
قیمت قدیم
نبات زعفرانی 500گ زیب کیپ گلیران

15,000 تومان

15,000 تومان

ماکارونی فرم 500گ مته سبزیجات ‹ مانا
قیمت قدیم
ماکارونی فرم 500گ مته سبزیجات ‹ مانا

8,200 تومان

8,200 تومان

پک نودل با طعم گوشت 385گ ریوا
%7تخفیف
پک نودل با طعم گوشت 385گ ریوا

25,000 تومان

23,250 تومان

لازانیا 500گ جعبه - تک
قیمت قدیم
لازانیا 500گ جعبه - تک

16,500 تومان

16,500 تومان

نی نبات 24ع زعفرانی برگ دار جعبه 360گ فاطیما
%7تخفیف
نی نبات 24ع زعفرانی برگ دار جعبه 360گ فاطیما

25,000 تومان

23,250 تومان

ماکارونی نیمه آماده75 گ مرغ ساشه ـ الیت
%10تخفیف
ماکارونی نیمه آماده75 گ مرغ ساشه ـ الیت

6,000 تومان

5,400 تومان

پودرسوخاری 200گ جعبه ‹ گلها
%7تخفیف
پودرسوخاری 200گ جعبه ‹ گلها

12,000 تومان

11,160 تومان

عدس 900گ - دشت بنشن
%7تخفیف
عدس 900گ - دشت بنشن

39,840 تومان

37,051 تومان

لپه تبریزی 900 گ برفود
قیمت قدیم
لپه تبریزی 900 گ برفود

36,900 تومان

36,900 تومان

ماکارونی رشته 700گ 1/7 - زرماکارون
قیمت قدیم
ماکارونی رشته 700گ 1/7 - زرماکارون

7,000 تومان

7,000 تومان

آردسوخاری 300گ جعبه ای
%7تخفیف
آردسوخاری 300گ جعبه ای

9,900 تومان

9,207 تومان

پک نودل با طعم سبزیجات 385گ ریوا
%7تخفیف
پک نودل با طعم سبزیجات 385گ ریوا

25,000 تومان

23,250 تومان

کنسرو مایه ماکارونی 400گرم ‹ دلپذیر
قیمت قدیم
کنسرو مایه ماکارونی 400گرم ‹ دلپذیر

11,000 تومان

11,000 تومان

پک 5 عددی نودل قارچ الیت
%10تخفیف
پک 5 عددی نودل قارچ الیت

30,000 تومان

27,000 تومان

روغن زیتون فرابکرسالاد500م ل شیشه پیک
%7تخفیف
روغن زیتون فرابکرسالاد500م ل شیشه پیک

89,900 تومان

83,607 تومان

روغن مایع جوانه ذرت خوراکى 810گ زراویل
%7تخفیف
روغن مایع جوانه ذرت خوراکى 810گ زراویل

39,900 تومان

37,107 تومان

کنسرومایع ماکارونی باسویاوقارچ 380گرم بیژن
قیمت قدیم
کنسرومایع ماکارونی باسویاوقارچ 380گرم بیژن

8,000 تومان

8,000 تومان

ماش سبز 900گ - دشت بنشن
%7تخفیف
ماش سبز 900گ - دشت بنشن

42,970 تومان

39,962 تومان

روغن حیوانی طبیعی 450گ قوطی ‹ شکلی
قیمت قدیم
روغن حیوانی طبیعی 450گ قوطی ‹ شکلی

47,000 تومان

47,000 تومان

نبات چوبی میکس 20ع 340گ جعبه شیگوار
%10تخفیف
نبات چوبی میکس 20ع 340گ جعبه شیگوار

26,000 تومان

23,400 تومان

شکلی روغن حیوانی 900گ
قیمت قدیم
شکلی روغن حیوانی 900گ

85,000 تومان

85,000 تومان

آردبرنج 150گ ‹ گلها
%7تخفیف
آردبرنج 150گ ‹ گلها

9,800 تومان

9,114 تومان

لازانیا نیمه آماده 300گ جعبه - زرماکارون
قیمت قدیم
لازانیا نیمه آماده 300گ جعبه - زرماکارون

10,000 تومان

10,000 تومان

ماکارونی فرم 500گ فوچیلی ‹تک
قیمت قدیم
ماکارونی فرم 500گ فوچیلی ‹تک

6,400 تومان

6,400 تومان

آردسفیدگندم 500گ ‹ زرماکارون
%7تخفیف
آردسفیدگندم 500گ ‹ زرماکارون

6,900 تومان

6,417 تومان

ماکارونی پاستا180گ نیمه آماده پیتزا‹ تک
قیمت قدیم
ماکارونی پاستا180گ نیمه آماده پیتزا‹ تک

6,900 تومان

6,900 تومان

برنج عنبربوایرانى 10ک آزاده
%5تخفیف
برنج عنبربوایرانى 10ک آزاده

299,000 تومان

284,050 تومان

رب گوجه فرنگی 650گ شیشه ‹ بدر
قیمت قدیم
رب گوجه فرنگی 650گ شیشه ‹ بدر

15,000 تومان

15,000 تومان

روغن زیتون تصفیه 445 گ فامیلا
%7تخفیف
روغن زیتون تصفیه 445 گ فامیلا

47,000 تومان

43,710 تومان

لوبیا چیتی 900 گ برفود
قیمت قدیم
لوبیا چیتی 900 گ برفود

36,900 تومان

36,900 تومان

تک اسپاگتى 700گرم 1/5
%7تخفیف
تک اسپاگتى 700گرم 1/5

8,600 تومان

7,998 تومان

برنج ھاشمى ممتازگیلان 10ک رفاه
%0تخفیف
برنج ھاشمى ممتازگیلان 10ک رفاه

335,500 تومان

335,500 تومان

رب گوجه فرنگى خانگى 700گ چین چین
%7تخفیف
رب گوجه فرنگى خانگى 700گ چین چین

16,500 تومان

15,345 تومان

قند شکسته کارتن 3 کیلویی مشمش
%7تخفیف
قند شکسته کارتن 3 کیلویی مشمش

45,720 تومان

42,520 تومان

نخود ولوبیا 900گ - پدید
قیمت قدیم
نخود ولوبیا 900گ - پدید

24,000 تومان

24,000 تومان

رب گوجه فرنگى 700گ شیشه آوازه
%13تخفیف
رب گوجه فرنگى 700گ شیشه آوازه

16,500 تومان

14,355 تومان

لوبیاقرمز900گ درجه 1آوازه
%14تخفیف
لوبیاقرمز900گ درجه 1آوازه

39,900 تومان

34,314 تومان

شکر قهوه ای پاکتی 530 گ COBIZCO
%17تخفیف
شکر قهوه ای پاکتی 530 گ COBIZCO

27,500 تومان

22,825 تومان

رشته آشی 500گ جعبه ‹ ان سی
قیمت قدیم
رشته آشی 500گ جعبه ‹ ان سی

8,500 تومان

8,500 تومان

قند شکسته 3 کیلویی مشمش
%7تخفیف
قند شکسته 3 کیلویی مشمش

44,200 تومان

41,106 تومان

قند شکسته کارتن5 کیلویی -مشمش
%7تخفیف
قند شکسته کارتن5 کیلویی -مشمش

72,000 تومان

66,960 تومان

برنج 1121ھندی 10کیلویى آوازه
%0تخفیف
برنج 1121ھندی 10کیلویى آوازه

227,700 تومان

227,700 تومان

برنج طارم اعلائ5 ک کیسه مسعودفریدونکنار
%0تخفیف
برنج طارم اعلائ5 ک کیسه مسعودفریدونکنار

183,700 تومان

183,700 تومان

برنج طارم اعلائ10 ک کیسه مسعودفریدونکنار
%0تخفیف
برنج طارم اعلائ10 ک کیسه مسعودفریدونکنار

363,000 تومان

363,000 تومان

برنج ایرانی طلایی 10ک کیسه ‹ آوازه
%5تخفیف
برنج ایرانی طلایی 10ک کیسه ‹ آوازه

369,000 تومان

350,550 تومان

زرماکارون شلز 500گ
قیمت قدیم
زرماکارون شلز 500گ

6,000 تومان

6,000 تومان

نخود 900 گ برفود
قیمت قدیم
نخود 900 گ برفود

18,000 تومان

18,000 تومان

ماکارونی فرم گرامینیا 500گ ‹ زرماکارون
قیمت قدیم
ماکارونی فرم گرامینیا 500گ ‹ زرماکارون

6,000 تومان

6,000 تومان

حالت شب