فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی تخمه
مغز تخمه آفتابگردان 40 گرم  چی توز
%7تخفیف
مغز تخمه آفتابگردان 40 گرم چی توز

5,000 تومان

4,650 تومان

تخمه آفتابگردان 250گ ترش ظرف طلقى ـرازک
قیمت قدیم
تخمه آفتابگردان 250گ ترش ظرف طلقى ـرازک

17,000 تومان

17,000 تومان

تخمه آفتابگردان نمکی 110 گرم چی توز
%7تخفیف
تخمه آفتابگردان نمکی 110 گرم چی توز

10,000 تومان

9,300 تومان

مغزتخمه کدونمکی 30گ متالایز ‹ مزمز
%7تخفیف
مغزتخمه کدونمکی 30گ متالایز ‹ مزمز

8,000 تومان

7,440 تومان

تخمه  آفتابگردان200  گ  ـ  خشکپاک
%7تخفیف
تخمه آفتابگردان200 گ ـ خشکپاک

19,500 تومان

18,135 تومان

مغز تخمه کدو 40 گ چی توز
%7تخفیف
مغز تخمه کدو 40 گ چی توز

5,000 تومان

4,650 تومان

تخمه آفتابگردان 250گ 2آتیشه ظرف طلقى ـرازک
%20تخفیف
تخمه آفتابگردان 250گ 2آتیشه ظرف طلقى ـرازک

24,000 تومان

19,200 تومان

تخمه آفتابگردان نمکی 130گ ناتلزمتالایز چاکلز
%7تخفیف
تخمه آفتابگردان نمکی 130گ ناتلزمتالایز چاکلز

10,000 تومان

9,300 تومان

حالت شب