فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی میوه های خشک
توت خشک 100گ درجه 1ظرف طلقى ـرازک
%20تخفیف
توت خشک 100گ درجه 1ظرف طلقى ـرازک

15,000 تومان

12,000 تومان

آلبالوخشک 350گ درجه 1ظرف طلقى ـرازک
قیمت قدیم
آلبالوخشک 350گ درجه 1ظرف طلقى ـرازک

18,500 تومان

18,500 تومان

آلوخشک صادراتى 350گ ظرف طلقى ـرازک
قیمت قدیم
آلوخشک صادراتى 350گ ظرف طلقى ـرازک

28,000 تومان

28,000 تومان

توت خشک 175گ درجه 1ظرف طلقى ـرازک
%20تخفیف
توت خشک 175گ درجه 1ظرف طلقى ـرازک

25,000 تومان

20,000 تومان

قیسى خشک 350گ درجه 1ظرف طلقى ـرازک
%20تخفیف
قیسى خشک 350گ درجه 1ظرف طلقى ـرازک

48,000 تومان

38,400 تومان

آلو زرد 200 گ سلفون - خشکپاک
%7تخفیف
آلو زرد 200 گ سلفون - خشکپاک

12,000 تومان

11,160 تومان

آلوخشک سیاه 350گ ظرف طلقى ـرازک
قیمت قدیم
آلوخشک سیاه 350گ ظرف طلقى ـرازک

16,000 تومان

16,000 تومان

انجیر خشک 200 گ سلفون - خشکپاک
%7تخفیف
انجیر خشک 200 گ سلفون - خشکپاک

56,000 تومان

52,080 تومان

حالت شب