فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی خرما
رطب مضافتى بم  600گ دیماس
%13تخفیف
رطب مضافتى بم 600گ دیماس

31,000 تومان

26,970 تومان

رطب مضافتی بروات 500گ درجه 1 دیماس
%13تخفیف
رطب مضافتی بروات 500گ درجه 1 دیماس

27,500 تومان

23,925 تومان

رطب مضافتى بروات 750گ درجه 1جعبه دیماس
%13تخفیف
رطب مضافتى بروات 750گ درجه 1جعبه دیماس

39,000 تومان

33,930 تومان

خرمامضافتی باهسته 700گ کادویی ‹ خرمای پارسان
%17تخفیف
خرمامضافتی باهسته 700گ کادویی ‹ خرمای پارسان

49,500 تومان

41,085 تومان

خرمامضافتی باهسته 620گ جعبه ‹ خرمای پارسان
%17تخفیف
خرمامضافتی باهسته 620گ جعبه ‹ خرمای پارسان

50,000 تومان

41,500 تومان

خرمامضافتی باهسته 550گ جعبه ‹ خرمای پارسان
%17تخفیف
خرمامضافتی باهسته 550گ جعبه ‹ خرمای پارسان

39,500 تومان

32,785 تومان

خرمامضافتی باهسته 620گ جعبه ‹ خرمای پارسان
%17تخفیف
خرمامضافتی باهسته 620گ جعبه ‹ خرمای پارسان

44,000 تومان

36,520 تومان

خرمازردعسلی 850گ درجه 1 دیماس
%13تخفیف
خرمازردعسلی 850گ درجه 1 دیماس

28,000 تومان

24,360 تومان

رطب مضافتی 650گ بروات درجه یک دیماس
%13تخفیف
رطب مضافتی 650گ بروات درجه یک دیماس

33,500 تومان

29,145 تومان

حالت شب