فروشگاه الوهایپر
محصولات دسته بندی لبنیات
کره نباتی 50گ فویل طلایی- مهگل
%7تخفیف
کره نباتی 50گ فویل طلایی- مهگل

1,210 تومان

1,125 تومان

کره سنتی 50 گرمی شکلّی
%7تخفیف
کره سنتی 50 گرمی شکلّی

5,100 تومان

4,743 تومان

کره سنتی 100 گرمی شکلّی
%7تخفیف
کره سنتی 100 گرمی شکلّی

10,000 تومان

9,300 تومان

دوغ نعنایى 1/5لیتری عالیس
%13تخفیف
دوغ نعنایى 1/5لیتری عالیس

12,000 تومان

10,440 تومان

خامه صبحانه100 گرم - میهن
%7تخفیف
خامه صبحانه100 گرم - میهن

5,000 تومان

4,650 تومان

خامه 200سی سی %30چربی تتراپک - دومینو
%7تخفیف
خامه 200سی سی %30چربی تتراپک - دومینو

15,000 تومان

13,950 تومان

پنیر شبنم 450 گرمی پگاه
%7تخفیف
پنیر شبنم 450 گرمی پگاه

16,300 تومان

15,159 تومان

پنیرپروبیوتیک سفیدتازه 400گ لیوان PS‹رامک
%7تخفیف
پنیرپروبیوتیک سفیدتازه 400گ لیوان PS‹رامک

14,000 تومان

13,020 تومان

خامه 200گ میهن
%7تخفیف
خامه 200گ میهن

12,000 تومان

11,160 تومان

پنیرپروسس اسپونی300 گ - میهن
%7تخفیف
پنیرپروسس اسپونی300 گ - میهن

12,000 تومان

11,160 تومان

شیرموزهموژنیزه 200سی سی %2/5فرادماعالیس
قیمت قدیم
شیرموزهموژنیزه 200سی سی %2/5فرادماعالیس

3,500 تومان

3,500 تومان

خامه صبحانه استریل 200سی سی نیم چرب تتراپک ‹
%7تخفیف
خامه صبحانه استریل 200سی سی نیم چرب تتراپک ‹

12,000 تومان

11,160 تومان

دوغ گرمادیده بی گاز8گیاه1/5 ل  عالیس
%13تخفیف
دوغ گرمادیده بی گاز8گیاه1/5 ل عالیس

12,500 تومان

10,875 تومان

شیر کاکائو 200 سی سی عالیس
%13تخفیف
شیر کاکائو 200 سی سی عالیس

5,500 تومان

4,785 تومان

عالیس شیرکاکائو 1لیتری
%13تخفیف
عالیس شیرکاکائو 1لیتری

17,500 تومان

15,225 تومان

شیرشکلاتی استریل 200گ پاکت ‹میهن
%7تخفیف
شیرشکلاتی استریل 200گ پاکت ‹میهن

3,500 تومان

3,255 تومان

کره گیاهی 250گرمی غنی شده با ویتامین D مهگل
قیمت قدیم
کره گیاهی 250گرمی غنی شده با ویتامین D مهگل

7,500 تومان

7,500 تومان

شیرموز200سی سی %3چربی تتراپک ‹ دومینو
%7تخفیف
شیرموز200سی سی %3چربی تتراپک ‹ دومینو

5,000 تومان

4,650 تومان

شیرچرب هموژنیزه200 سی سی3 % فرادما PETعالیس
قیمت قدیم
شیرچرب هموژنیزه200 سی سی3 % فرادما PETعالیس

3,200 تومان

3,200 تومان

پنیر فتا400گ هراز
%7تخفیف
پنیر فتا400گ هراز

13,500 تومان

12,555 تومان

پنیرلاکتیکی 300گ دربدار‹گلستان
%7تخفیف
پنیرلاکتیکی 300گ دربدار‹گلستان

13,500 تومان

12,555 تومان

شیرموزهموژنیزه 1ل PET%3/5فرادماعالیس
%13تخفیف
شیرموزهموژنیزه 1ل PET%3/5فرادماعالیس

17,500 تومان

15,225 تومان

خامه200 گرم صباح
%7تخفیف
خامه200 گرم صباح

14,000 تومان

13,020 تومان

خامه استرلیزه 200م ل %30چربی تتراپک ‹تین دامدا
%7تخفیف
خامه استرلیزه 200م ل %30چربی تتراپک ‹تین دامدا

12,000 تومان

11,160 تومان

دوغ گرمادیده بی گازسنتی 1500سی سی عالیس
%13تخفیف
دوغ گرمادیده بی گازسنتی 1500سی سی عالیس

12,500 تومان

10,875 تومان

دوغ گازدارتخمیری 1/5ل عالیس
%13تخفیف
دوغ گازدارتخمیری 1/5ل عالیس

12,500 تومان

10,875 تومان

شیرکم چرب هموژنیزه200 سی سی1/5 %فرادماعالیس
قیمت قدیم
شیرکم چرب هموژنیزه200 سی سی1/5 %فرادماعالیس

3,500 تومان

3,500 تومان

دوغ بی گاز 2ل ‹ گلپایگان
%7تخفیف
دوغ بی گاز 2ل ‹ گلپایگان

14,000 تومان

13,020 تومان

کشک 500گ شیشه بیژن
%13تخفیف
کشک 500گ شیشه بیژن

18,000 تومان

15,660 تومان

پنیرهموژنیزه پروبیوتیک فتا300گ کم چرب
%7تخفیف
پنیرهموژنیزه پروبیوتیک فتا300گ کم چرب

12,500 تومان

11,625 تومان

پنیرسفید500گ پاستوریزه هموژنیزه ‹ میهن
%7تخفیف
پنیرسفید500گ پاستوریزه هموژنیزه ‹ میهن

22,500 تومان

20,925 تومان

پنیرپاستوریزه سفید400گ ظرف PS‹ دومینو
%7تخفیف
پنیرپاستوریزه سفید400گ ظرف PS‹ دومینو

14,500 تومان

13,485 تومان

شیرعسل استریلیزه 200سی سی تتراپک ‹ دومینو
%7تخفیف
شیرعسل استریلیزه 200سی سی تتراپک ‹ دومینو

5,000 تومان

4,650 تومان

خامه استریل200 سی سی کد2165
%7تخفیف
خامه استریل200 سی سی کد2165

15,000 تومان

13,950 تومان

شیر 200سی سی %2/3چربی اسکوئرتتراپک ‹ دومینو
%7تخفیف
شیر 200سی سی %2/3چربی اسکوئرتتراپک ‹ دومینو

4,000 تومان

3,720 تومان

شیرنارگیل هموژنیزه 200سی سی %2/5فرادماعالیس
%13تخفیف
شیرنارگیل هموژنیزه 200سی سی %2/5فرادماعالیس

6,000 تومان

5,220 تومان

دوغ گرمادیده بی گاز 2ل نعناع پگاه تهران
%7تخفیف
دوغ گرمادیده بی گاز 2ل نعناع پگاه تهران

14,000 تومان

13,020 تومان

دوغ بی گازگرمادیده 1500سی سی سبزیجات PET‹هراز
%7تخفیف
دوغ بی گازگرمادیده 1500سی سی سبزیجات PET‹هراز

12,000 تومان

11,160 تومان

شیر پرچرب یک لیتری عالیس
%13تخفیف
شیر پرچرب یک لیتری عالیس

15,000 تومان

13,050 تومان

شیرسویاقهوه 1000 سی سی مانداسوی
قیمت قدیم
شیرسویاقهوه 1000 سی سی مانداسوی

23,000 تومان

23,000 تومان

پنیر لاکتیکی 300گ صباح
%7تخفیف
پنیر لاکتیکی 300گ صباح

13,500 تومان

12,555 تومان

پنیرپاستوریزه کم چرب 400گ 15%چربى لیوان ـتین
%7تخفیف
پنیرپاستوریزه کم چرب 400گ 15%چربى لیوان ـتین

13,000 تومان

12,090 تومان

شیراستریلیزه 200سی سی %1/5تتراپک ‹ دومینو
%7تخفیف
شیراستریلیزه 200سی سی %1/5تتراپک ‹ دومینو

4,000 تومان

3,720 تومان

پنیرخامه ای پاستوریزه 100گ ظرف ‹ هراز
%7تخفیف
پنیرخامه ای پاستوریزه 100گ ظرف ‹ هراز

4,500 تومان

4,185 تومان

شیرپاستوریزه 500گ %2چربی شیشه پگاه تهران
%7تخفیف
شیرپاستوریزه 500گ %2چربی شیشه پگاه تهران

5,000 تومان

4,650 تومان

پنیرلاکتیکی زیارت 400گ گلستان
%7تخفیف
پنیرلاکتیکی زیارت 400گ گلستان

17,500 تومان

16,275 تومان

شیرپاستوریزه 946سی سی %3چربی - تین دامداران
%7تخفیف
شیرپاستوریزه 946سی سی %3چربی - تین دامداران

8,500 تومان

7,905 تومان

کشک پاستوریزه 680گ شیشه درفلزی ‹ هراز
%19تخفیف
کشک پاستوریزه 680گ شیشه درفلزی ‹ هراز

20,800 تومان

16,848 تومان

شیرپاستوریزه 946سی سی %1/5چربی - تین دامدا
%7تخفیف
شیرپاستوریزه 946سی سی %1/5چربی - تین دامدا

7,100 تومان

6,603 تومان

پنیر 400گرمی پروبیوتیک کالبر
%7تخفیف
پنیر 400گرمی پروبیوتیک کالبر

12,000 تومان

11,160 تومان

پنیرسفیدگوسفندی لیقوان 400گ قوطی ‹ رامک
%7تخفیف
پنیرسفیدگوسفندی لیقوان 400گ قوطی ‹ رامک

35,000 تومان

32,550 تومان

پنیردانمارکى فتا320گ پروسس آلیما
%7تخفیف
پنیردانمارکى فتا320گ پروسس آلیما

13,000 تومان

12,090 تومان

شیرنارگیل هموژنیزه 1000سی سی %3/5فرادماعالیس
%13تخفیف
شیرنارگیل هموژنیزه 1000سی سی %3/5فرادماعالیس

20,000 تومان

17,400 تومان

شیراستریل کم چرب 1ل پاکت ‹ میهن
%7تخفیف
شیراستریل کم چرب 1ل پاکت ‹ میهن

13,000 تومان

12,090 تومان

ماست پاستوریزه چکیده موسیر230گ %6چربی ‹
%7تخفیف
ماست پاستوریزه چکیده موسیر230گ %6چربی ‹

6,500 تومان

6,045 تومان

شیرپاستوریزه کامل 946سی سی %3/3چربی درفویل PE‹
%7تخفیف
شیرپاستوریزه کامل 946سی سی %3/3چربی درفویل PE‹

8,600 تومان

7,998 تومان

ماست پرچرب 2ک دبه PE‹ دامداران
%7تخفیف
ماست پرچرب 2ک دبه PE‹ دامداران

19,500 تومان

18,135 تومان

ماست کم چرب 2ک دبه PE‹ دامداران
%7تخفیف
ماست کم چرب 2ک دبه PE‹ دامداران

17,500 تومان

16,275 تومان

ماست 2200گ %4/2چربی دبه ‹ تهران
%7تخفیف
ماست 2200گ %4/2چربی دبه ‹ تهران

23,000 تومان

21,390 تومان

شیرهموژنیزه واستریلیزه 1ل پرچرب پاکت ‹ هراز
%7تخفیف
شیرهموژنیزه واستریلیزه 1ل پرچرب پاکت ‹ هراز

14,900 تومان

13,857 تومان

خامه سبک عسلى شکلى 100گرم
%7تخفیف
خامه سبک عسلى شکلى 100گرم

5,000 تومان

4,650 تومان

پنیرلبنه 280گ 2برابرپروتئین وکلسیم LMIـرامک
%7تخفیف
پنیرلبنه 280گ 2برابرپروتئین وکلسیم LMIـرامک

13,000 تومان

12,090 تومان

شیر سنتی دامداران
%7تخفیف
شیر سنتی دامداران

9,000 تومان

8,370 تومان

شیرپاستوریزه بی چربی 1ل ‹ تین دامداران
%7تخفیف
شیرپاستوریزه بی چربی 1ل ‹ تین دامداران

8,500 تومان

7,905 تومان

ماست 2200گ %4/2چربی سطل - پگاه گلپایگان
%7تخفیف
ماست 2200گ %4/2چربی سطل - پگاه گلپایگان

31,000 تومان

28,830 تومان

شیرسویاساده مانداسوی1000 سی سی
قیمت قدیم
شیرسویاساده مانداسوی1000 سی سی

23,000 تومان

23,000 تومان

شیرسویا کاکائویی 1 لیتری مانداسوی
قیمت قدیم
شیرسویا کاکائویی 1 لیتری مانداسوی

23,000 تومان

23,000 تومان

شیرسویاطالبی1 لیتری مانداسوی
قیمت قدیم
شیرسویاطالبی1 لیتری مانداسوی

23,000 تومان

23,000 تومان

پنیر لبنه 350گرمی هراز
%13تخفیف
پنیر لبنه 350گرمی هراز

15,000 تومان

13,050 تومان

پک 6 عددی شیر کم چرب دومینو-
%7تخفیف
پک 6 عددی شیر کم چرب دومینو-

24,000 تومان

22,320 تومان

شیرکاکائواستریلیزه 1ل %2تتراپک ‹ دومینو
%7تخفیف
شیرکاکائواستریلیزه 1ل %2تتراپک ‹ دومینو

18,000 تومان

16,740 تومان

پنیرخامه ای کاکائویی 150گ ظرف F.G‹آلیماهراز
%7تخفیف
پنیرخامه ای کاکائویی 150گ ظرف F.G‹آلیماهراز

8,500 تومان

7,905 تومان

ماست 2200گ %1/5چربی دبه ‹ تهران
%7تخفیف
ماست 2200گ %1/5چربی دبه ‹ تهران

19,900 تومان

18,507 تومان

شیراستریل پرچرب 1ل میهن
%7تخفیف
شیراستریل پرچرب 1ل میهن

14,000 تومان

13,020 تومان

ماست آرسیل 1ل کم چرب -پگاه تهران
%7تخفیف
ماست آرسیل 1ل کم چرب -پگاه تهران

8,800 تومان

8,184 تومان

ماست پروبیوتیک همزده 2ک هراز
%17تخفیف
ماست پروبیوتیک همزده 2ک هراز

31,000 تومان

25,730 تومان

پنیر240گ پاستوریزه خامه ای شیشه صباح
%7تخفیف
پنیر240گ پاستوریزه خامه ای شیشه صباح

16,500 تومان

15,345 تومان

شیرنسکافه استریل 1ل پاکت ‹ میهن
%7تخفیف
شیرنسکافه استریل 1ل پاکت ‹ میهن

12,500 تومان

11,625 تومان

شیرکاکائوپاستوریزه 946سی سی %1/5چربی پگاه
%7تخفیف
شیرکاکائوپاستوریزه 946سی سی %1/5چربی پگاه

10,000 تومان

9,300 تومان

شیرهموژنیزه واستریلیزه 1ل کم چرب پاکت ‹ هراز
%7تخفیف
شیرهموژنیزه واستریلیزه 1ل کم چرب پاکت ‹ هراز

13,900 تومان

12,927 تومان

ماست خامه ای سنتی 900گ %6چربی سطل ‹تین دامداران
%7تخفیف
ماست خامه ای سنتی 900گ %6چربی سطل ‹تین دامداران

17,000 تومان

15,810 تومان

پنیر سنتی نسبتا چرب رسیده در آب نمک 800 گرمی میهن
%7تخفیف
پنیر سنتی نسبتا چرب رسیده در آب نمک 800 گرمی میهن

60,000 تومان

55,800 تومان

شیرکاکائو250سى سى شیشه پگاه تهران
%7تخفیف
شیرکاکائو250سى سى شیشه پگاه تهران

4,000 تومان

3,720 تومان

دوغ ترش 1/5ل PET‹ میهن
%10تخفیف
دوغ ترش 1/5ل PET‹ میهن

12,500 تومان

11,250 تومان

ماست پاستوریزه 900گ %4/1چربی - تین دامدارن
%7تخفیف
ماست پاستوریزه 900گ %4/1چربی - تین دامدارن

9,700 تومان

9,021 تومان

شیراستریلیزه 1ل %3چربی پاکت ‹ تین دامداران
%7تخفیف
شیراستریلیزه 1ل %3چربی پاکت ‹ تین دامداران

12,000 تومان

11,160 تومان

ماست ھمزده پروبیوتیک 2200گ کم چرب دبه EPدرفویل
%7تخفیف
ماست ھمزده پروبیوتیک 2200گ کم چرب دبه EPدرفویل

31,000 تومان

28,830 تومان

دوغ نعناع و پونه 1.5لیتری میهن
%10تخفیف
دوغ نعناع و پونه 1.5لیتری میهن

12,000 تومان

10,800 تومان

پنیرسفیدFAB520گ تتراپک ـرامک
%7تخفیف
پنیرسفیدFAB520گ تتراپک ـرامک

18,900 تومان

17,577 تومان

عالیس شیرکم چرب 1لیتری
%13تخفیف
عالیس شیرکم چرب 1لیتری

14,000 تومان

12,180 تومان

ماست خامه ای آرسیل 900گ %6چربی لیوان پگاه تهران
%7تخفیف
ماست خامه ای آرسیل 900گ %6چربی لیوان پگاه تهران

12,000 تومان

11,160 تومان

پنیرفتاپاستوریزه 900گ حلب صباح
%7تخفیف
پنیرفتاپاستوریزه 900گ حلب صباح

40,000 تومان

37,200 تومان

کاله شیر کم چرب 1 لیتری
قیمت قدیم
کاله شیر کم چرب 1 لیتری

10,000 تومان

10,000 تومان

ماست سنتی 2ک پرچرب خمره ای %4/2چربی پگاه
%7تخفیف
ماست سنتی 2ک پرچرب خمره ای %4/2چربی پگاه

31,000 تومان

28,830 تومان

پنیرلیقوان 800گ حلب گلپایگان
%7تخفیف
پنیرلیقوان 800گ حلب گلپایگان

61,000 تومان

56,730 تومان

پنیر بازیره 200گ فویل ‹ کاله
%7تخفیف
پنیر بازیره 200گ فویل ‹ کاله

10,000 تومان

9,300 تومان

خامه استریل 250گ تتراپک ‹ ایران
%7تخفیف
خامه استریل 250گ تتراپک ‹ ایران

16,000 تومان

14,880 تومان

خامه30 %چربي200 گرمي کاله
%7تخفیف
خامه30 %چربي200 گرمي کاله

12,000 تومان

11,160 تومان

شیرکم چرب 955م ل کاله
%7تخفیف
شیرکم چرب 955م ل کاله

12,000 تومان

11,160 تومان

ماست کم چرب900 گ دامداران
%7تخفیف
ماست کم چرب900 گ دامداران

8,000 تومان

7,440 تومان

پنیرپاستوریزه سفیدایرانی 400گ روغن گیاهی صباح
%7تخفیف
پنیرپاستوریزه سفیدایرانی 400گ روغن گیاهی صباح

10,600 تومان

9,858 تومان

ماست سوئیسی همزده 1000 گرم 5%چربی دومینو
%7تخفیف
ماست سوئیسی همزده 1000 گرم 5%چربی دومینو

17,000 تومان

15,810 تومان

لاکى دو لیموونعنا1/5لیتری کاله
%7تخفیف
لاکى دو لیموونعنا1/5لیتری کاله

9,000 تومان

8,370 تومان

ماست همزده طعم دار 2200گ پرچرب PE‹ کاله
%7تخفیف
ماست همزده طعم دار 2200گ پرچرب PE‹ کاله

32,000 تومان

29,760 تومان

ماست هموژنیزه دلال 750گ کم چرب F.Gدرپلمپ ‹ هراز
%7تخفیف
ماست هموژنیزه دلال 750گ کم چرب F.Gدرپلمپ ‹ هراز

14,000 تومان

13,020 تومان

حالت شب